Programma Samen Werken

https://www.marlou-elsen.nl/wp-content/uploads/2017/08/cropped-favicon-logo-marlou.png

Voor wie?

  • cropped-favicon-logo-marlou.png

    Voor diegenen die daadwerkelijk vitaal en veerkrachtig willen samen-werken;

  • cropped-favicon-logo-marlou.png

    Inzicht willen krijgen waar de kwaliteiten en waar de kwetsbaarheden liggen en wat ontwikkelmogelijkheden zijn;

  • cropped-favicon-logo-marlou.png

    Van betekenis willen zijn.

Aanbod

Workshop Bedoeling Centraal

Als je wilt onderzoeken of het mogelijk is constructiever samen te werken, is het allereerst van belang dat je als leidinggevende(n) je verwachtingen uitspreekt. Immers er is niets frustrerender dan de indruk te wekken dat ontwikkeling naar een hoger niveau van samenwerken gewenst is, maar in de loop van het proces te ontdekken dat verwachtingen sterk uiteen lopen met stagnerende ontwikkeling tot gevolg. Door als richtinggevende leiders een waardenprofiel te laten maken en dit tijdens een workshop met elkaar te bespreken:

Icoon_synchroniciteit
https://www.marlou-elsen.nl/wp-content/uploads/2017/08/cropped-favicon-logo-marlou.png
krijgen jullie zicht op die waarden die voor het succes van de organisatie van belang zijn en welke dilemma’s er zijn;
https://www.marlou-elsen.nl/wp-content/uploads/2017/08/cropped-favicon-logo-marlou.png
wordt duidelijk wat dit betekent voor het ontwikkelingstraject;
https://www.marlou-elsen.nl/wp-content/uploads/2017/08/cropped-favicon-logo-marlou.png
maken jullie keuzes en committeren jullie je aan die keuzes.

Inzicht in Individuele Kwaliteiten en Mogelijkheden

De Analytic Competence Tool geeft teams zicht op wérkelijke kwaliteiten

https://www.marlou-elsen.nl/wp-content/uploads/2017/08/cropped-favicon-logo-marlou.png
ieder teamlid krijgt zicht op eigen natuurlijke kwaliteiten en competenties, nog te ontwikkelen potentieel, valkuilen en lacunes;
https://www.marlou-elsen.nl/wp-content/uploads/2017/08/cropped-favicon-logo-marlou.png
met elkaar krijgen jullie de sleutel in handen hoe succesvol samen te werken;
https://www.marlou-elsen.nl/wp-content/uploads/2017/08/cropped-favicon-logo-marlou.png
waardoor jullie de juiste interventies kunnen kiezen om je als team verder te ontwikkelen.

Teamworkshop Kwaliteiten en Mogelijkheden

Door de individuele ACT-metingen samen te voegen tot een teamprofiel krijgen jullie een praktisch sleutel in handen om je als team verder te ontwikkelen.

https://www.marlou-elsen.nl/wp-content/uploads/2017/08/cropped-favicon-logo-marlou.png
Door het teamprofiel in een workshop te bespreken, krijgt ieder teamlid zicht op waar de kracht en de kwetsbaarheden van het team liggen en wat ontwikkelpunten zijn.
https://www.marlou-elsen.nl/wp-content/uploads/2017/08/cropped-favicon-logo-marlou.png
Openheid hierover leidt tot versterking van de samenwerking doordat onderlinge verschillen in te zetten zijn als kracht op de weg naar gezamenlijke resultaten.
https://www.marlou-elsen.nl/wp-content/uploads/2017/08/cropped-favicon-logo-marlou.png
Door ieder in te zetten op waar ieders natuurlijke kwaliteiten liggen, en ruimte te maken voor nog te ontwikkelen potentieel, scherpen jullie de huidige taak- en rolverdeling binnen het team aan en zullen autonomie en werkplezier toenemen en stress en vermoeidheid verminderen.

Aan de slag met Progressie

Resultaat: groeiende teamvolwassenheid.
Om gedragsverandering in de praktijk echt effect te laten hebben, is een voortdurende progressiefocus belangrijk. Door aandacht te hebben voor al bereikte en verder te bereiken betekenisvolle progressie zorgen jullie voor eilandjes van rust tussen de drukte van alledag. Om zo te garanderen dat jullie het leergesprek met elkaar blijven voeren.

Het team kan dienst doen als fakkeldrager richting de ontwikkeling van een toekomstbestendig bedrijf, organisatie, gemeenschap, groep. Dat is het geniale van fakkeldragers; mensen ‘meenemen’ om tot resultaten te komen die je als leidinggevende alleen niet kan bereiken, indien nodig over organisatiegrenzen heen.

Tijdens een intakegesprek met alle betrokkenen inventariseer ik de vragen die leven. Op basis daarvan ontwerp ik een programma, dat op procesniveau generiek is en qua invulling altijd uniek.