Wijze van Werken

MISSIE

Vitale mensen en Veerkrachtige organisaties. Als we daar met elkaar voor gaan, is het mogelijk  dit te realiseren.

SPECIALITEITEN (USP)

Verbindend Leiderschap en Autonoom Samenwerken.

  • Gewend te werken met uiteenlopende disciplines en ervaring in een verscheidenheid aan rollen.
  • Gefocust op de aanwezige kwaliteiten, onbenut potentieel en ieders specifieke rol en positie.
  • Steeds weer op zoek naar mogelijkheden met oog voor de realiteit.
  • Met verhelderende en toepasbare concepten in mijn rugzak.

25 jaar werken aan verbindend leiderschap en autonoom samenwerken betaalt zich uit.

INSPIRATIEBRONNEN

Verdraaide Organisaties

Verdraaide organisaties
gaat over terug naar de bedoeling. 
Om verbindend te leiden en autonoom samen te werken is een collectief kompas nodig. Organisaties zijn ‘verdraaid’ schrijft Wouter Hart als de natuurlijke principes van organiseren verloren zijn gegaan onder een lawine van on-natuurlijke managementlogica. Recht tegenover deze verdraaide organisaties staan de organisaties die juist excelleren. Zij houden zaken eenvoudig en dicht bij de menselijke natuur en presteren daarmee enorm veel beter. Met de bedoeling als collectief kompas.

Spiral Dynamics en Reinventing Organizations

gaan over de verschillende brillen waarmee u en ik naar de werkelijkheid kijken. Spiral Dynamics is een manier om complexiteit in kaart te brengen en er mee om te gaan. Overtuigingen, identiteiten worden weergegeven door 8 waardensystemen, die van toepassing zijn op zowel individuen als op hele culturen. Weergegeven in een dynamisch spiraalvorming model van menselijk bewustzijn, met een hiërarchie van met kleuren aangegeven waardensystemen. Een spiraal, omdat die het beste onze evoluerende denksystemen in kaart brengt en hoe deze zich hoger en hoger ontwikkelen door niveaus van toenemende complexiteit.

Spiral Dynamics leidt tot grote helderheid en diepgaand inzicht in de veelomvattende patronen van de menselijke biologie, psychologie en sociologie. Patronen die, vaak onbewust, onze keuzes richting geven en onze identiteit vormen.

Ik ben geaccrediteerd om de ValueMatch Spiral Dynamics assessement tools in te zetten. Een belangrijk uitgangspunt bij de toepassing van deze instrumenten is, dat de nadruk ligt op mensen de juiste omgeving te bieden waarin ze hun unieke bijdrage kunnen leveren, niet om mensen in te passen in hun omgeving. De instrumenten bestaan uit vragenlijsten die zijn gebaseerd op het gedachtegoed van Prof. Dr. Clare W. Graves en op de methodiek Spiral Dynamics ® Integral ontwikkeld door Dr. Don Beck. De instrumenten worden geleverd met een compleet rapport met persoonlijke analyse en uitleg over de gebruikte methode.

Het boek Reinventing Organizations  geschreven door Frederic Laloux is gebaseerd op dezelfde leidende principes als Spiral Dynamics. Meer betekenis en zingeving op het werk. Het kan! is de optimistische boodschap van dit boek. Laloux beschrijft hoe we aan het begin staan van een nieuw tijdperk. Daarin dragen belangrijke doorbraken bij aan een diepere voldoening voor management, medewerkers en klanten. Hoe brengt u uw eigen authenticiteit terug in uw werk? Hoe eenvoudig kan een organisatie weer zijn? Wat kunt u bereiken door met een gezamenlijk en breed gedragen doel te werken?

Als u liever met de kleurcodes en analyses van Laloux werkt, omdat u daar beter bekend mee bent, zijn de ValueMatch instrumenten daarop aan te passen. De gebruikte kleuren en analyses door Laloux verschillen namelijk hier en daar van die van Spiral Dynamics.

Analytic Competence Tool

C.G. Jung en de Analytic Competence Tool
Het concept van archetypes en de hypothese van een collectief onbewuste zijn twee van Jung’s beter bekende ideeën.

Jung was een Zwitserse psychiater en psycholoog (1875-1961).  Bewustwording van uw natuurlijke drijfveren en bijbehorende competenties is onontbeerlijk voor succes. Evenals bewustwording van ‘overlevingsgedrag’: aangeleerde competenties die níet tot uw natuurlijke sterkte behoren. Inzicht in uw (on)mogelijkheden is de sleutel tot succesvol en authentiek leven en werken.

MyHBM heeft de Analytic Competence Tool ontwikkeld, gebaseerd op het werk van Jung, met als doel mensen in organisaties en bedrijven wereldwijd te helpen in hun (professionele) ontwikkeling. Ik ben geaccrediteerd om de ACT in te zetten.  Met gebruikmaking van de ACT heb ik voor ogen dat zoveel mogelijk mensen vitaler leven en werken doordat zij zich bewust zijn van hun natuurlijke competenties en deze altijd en overal kunnen inzetten met als gevolg veerkrachtige organisaties. Ik streef naar een wereld waarin bedrijven en organisaties effectief omgaan met het menselijk kapitaal dat zij in huis hebben en halen. Want een organisatie waar mensen vanuit natuurlijke sterkte kunnen werken, is veerkrachtig en toekomstbestendig.

Natuur

Ook de natuur is een belangrijke bron van inspiratie voor samenwerking, voor processen, voor bedrijfsvoering. In het boekje ‘Tien perspectieven uit de natuur’ geven Bowine Wijffels van Cailin Partners, Douwe Jan Joustra en Caroline van Leenders zeer verrassende lessen mee met paddenstoelen, paarden, eenden, korstmossen en zelfs complete ecosystemen als belangrijke leermeesters. Mijn belangrijkste leermeester op dit gebied is mijn IJslands paard. 

De verborgen dimensie van leiderschap

Om uw potentieel volledig te kunnen benutten is het nodig dat uw lichaam en geest samenwerken.  Door het beoefenen van aandacht, acceptatie en adaptatie zult u hier steeds beter in worden.

Aandacht gaat over bewustzijn van uw gedachten, gevoelens en fysieke gewaarwordingen.

Acceptatie is dat u zich realiseert dat uw gedrag, gedachten, gevoelens of de situatie waarin u zich bevindt zijn zoals het is. Het betekent uw eigen perspectief met mildheid toestaan. Waarbij u nog steeds verantwoordelijk bent voor uw gedrag. Dat wel!

Adaptatie is de capaciteit om uw eigen staat van zijn en daarmee uw ervaring van de situatie en ook de effectiviteit van uw gedrag te beïnvloeden.

Collega's waar ik mee samenwerk

Naast deze inspiratiebronnen die mijn werkwijze kleuren, combineer ik daarbij mijn expertkennis en mijn trainer- en coachvaardigheden. Praktisch, ontwikkelingsgericht en perspectief biedend.

Filosofie

Verbeter de wereld begin bij uzelf. Krijgers zijn mensen die een zinvolle bijdrage willen leveren aan de wereld en aan zichzelf, en zich daarvoor oefenen in Aandacht, Acceptatie en Adaptatie.

Toekomstbestendig organiseren vraagt om autonoom samenwerken. Door organiseren en uitvoeren zoveel als mogelijk in dezelfde hand te leggen, kan een werkgemeenschap snel en adequaat in spelen op wat er echt nodig is; wat te doen en wat te laten.

Autonoom samenwerken lukt als het wordt toegepast in een context die het tot haar recht laat komen. Een context waar het gaat om de mensen, mensen die weten wat ze te doen staat, het aankunnen en zich er mee willen verbinden en daar ook de middelen voor hebben. Het is een omslag van werken vanuit wantrouwen naar werken vanuit vertrouwen. Eerst de mensen en dan de systemen. Waar strikte protocollen en controlesystemen, die van hogerhand zijn vastgesteld, de werkwijze bepalen, zal autonoom samenwerken problemen geven. Of bevoegdheden laag in de organisatie leggen, behalve als het over geld gaat. Dit bijt elkaar. Als het over werkelijk belangrijke zaken gaat, weten betrokken mensen heel goed wat er nodig en wat te doen.

Kijk naar wat er goed gaat en waardeer dit. Als iets goed gaat, zijn er blijkbaar omstandigheden die dat mogelijk maken.

Succesvol worden en blijven vraagt tijd. Geef het tempo van de ontwikkeling een menselijke maat door het tempo aan te passen aan wat uitdagend én haalbaar is. Zodat mensen intrinsiek gemotiveerd worden en blijven.

Meer weten over de verschillende diensten die ik kan bieden. Of ga naar klanten waar u kunt lezen wie mijn klanten zijn, wat hindernissen zijn waar zij tegenaan lopen en hoe ik daar mee aan de slag ben gegaan.