Wijze van Werken

MISSIE

Vitale mensen en Veerkrachtige organisaties. Als we daar met elkaar voor gaan, is het mogelijk  dit te realiseren.

SPECIALITEITEN

  • Gewend te werken met uiteenlopende disciplines en ervaring in een verscheidenheid aan rollen.
  • Gefocust op de aanwezige kwaliteiten, onbenut potentieel en ieders specifieke rol en positie.
  • Steeds weer op zoek naar mogelijkheden met oog voor de realiteit.
  • Met verhelderende en toepasbare concepten in mijn rugzak.

Ruim 30 jaar werken aan vitaliserend leiderschap en veerkrachtig samenwerken betaalt zich uit.

INSPIRATIEBRONNEN

Spiral Dynamics en Reinventing Organizations

gaan over de verschillende brillen waarmee jij en ik naar de werkelijkheid kijken. Spiral Dynamics is een manier om complexiteit in kaart te brengen en er mee om te gaan. Overtuigingen, identiteiten worden weergegeven door 8 waardensystemen, die van toepassing zijn op zowel individuen als op hele culturen. Weergegeven in een dynamisch spiraalvorming model van menselijk bewustzijn, met een hiërarchie van met kleuren aangegeven waardensystemen. Een spiraal, omdat die het beste onze evoluerende denksystemen in kaart brengt en hoe deze zich hoger en hoger ontwikkelen door niveaus van toenemende complexiteit.

Spiral Dynamics leidt tot grote helderheid en diepgaand inzicht in de veelomvattende patronen van de menselijke biologie, psychologie en sociologie. Patronen die, vaak onbewust, onze keuzes richting geven en onze identiteit vormen.

Ik ben geaccrediteerd om de ValueMatch Spiral Dynamics assessement tools in te zetten. Een belangrijk uitgangspunt bij de toepassing van deze instrumenten is, dat de nadruk ligt op mensen de juiste omgeving te bieden waarin ze hun unieke bijdrage kunnen leveren. De instrumenten bestaan uit vragenlijsten die zijn gebaseerd op het gedachtegoed van Prof. Dr. Clare W. Graves en op de methodiek Spiral Dynamics Integral ontwikkeld door Dr. Don Beck. De instrumenten worden geleverd met een compleet rapport met persoonlijke analyse en uitleg over de gebruikte methode.

Het boek Reinventing Organizations  geschreven door Frederic Laloux is gebaseerd op dezelfde leidende principes als Spiral Dynamics. Meer betekenis en zingeving op het werk. Het kan! is de optimistische boodschap van dit boek. Laloux beschrijft hoe we aan het begin staan van een nieuw tijdperk. Daarin dragen belangrijke doorbraken bij aan een diepere voldoening voor leidinggevenden, medewerkers en klanten. Hoe breng jij jouw eigen authenticiteit terug in je werk? Hoe eenvoudig kan een organisatie weer zijn? Wat kun je bereiken door met een gezamenlijk en breed gedragen doel te werken?

Als je liever met de kleurcodes en analyses van Laloux werkt, omdat je daar beter bekend mee bent, zijn de ValueMatch instrumenten daarop aan te passen. De gebruikte kleuren door Laloux verschillen namelijk hier en daar van die van Spiral Dynamics.

Analytic Competence Tool

C.G. Jung en de Analytic Competence Tool
Het concept van archetypes en de hypothese van een collectief onbewuste zijn twee van Jung’s beter bekende ideeën.

Jung was een Zwitserse psychiater en psycholoog (1875-1961).  Bewustwording van jouw natuurlijke kwaliteiten en bijbehorende competenties is onontbeerlijk om de juiste keuzes te kunnen maken. Evenals bewustwording van ‘overlevingsgedrag’: aangeleerde competenties die níet tot je natuurlijke kwaliteiten behoren.

MyHBM heeft de Analytic Competence Tool ontwikkeld, gebaseerd op het werk van Jung, met als doel mensen in organisaties en bedrijven wereldwijd te helpen in hun (professionele) ontwikkeling. Ik ben geaccrediteerd om de ACT in te zetten.  Met gebruikmaking van de ACT heb ik voor ogen dat zoveel mogelijk mensen vitaler leven en werken doordat zij zich bewust zijn van hun natuurlijke kwaliteiten en bijbehorende competenties en deze altijd en overal kunnen inzetten met als gevolg veerkrachtige organisaties. Ik streef naar een wereld waarin bedrijven en organisaties effectief omgaan met de mensen die er werken en waarvoor zij werken. Want een organisatie waar mensen zich vanuit natuurlijke kwaliteiten kunnen inzetten, is veerkrachtig en toekomstbestendig.

Natuur

De natuur is een belangrijke bron. In het boekje ‘Tien perspectieven uit de natuur’ geven Bowine Wijffels van Cailin Partners, Douwe Jan Joustra en Caroline van Leenders zeer verrassende lessen mee met paddenstoelen, paarden, eenden, korstmossen en zelfs complete ecosystemen als belangrijke leermeesters. Mijn belangrijkste leermeester op dit gebied is mijn IJslands paard. 

De verborgen dimensie van leiderschap

Om je potentieel volledig te kunnen benutten is een gezond lichaam van essentieel belang.  Ik besteed aandacht aan hoe je met je lichaam omgaat als voertuig van onze levensenergie.

Collega's waar ik mee samenwerk

Evert van Schoonhoven

iimproof

myHBM

Walk of Wisdom

Naast deze inspiratiebronnen die mijn werkwijze kleuren, combineer ik daarbij mijn expertkennis en mijn trainer- en coachvaardigheden. Praktisch, ontwikkelingsgericht en perspectief biedend.

Filosofie

Verbeter de wereld, ik begin bij mezelf. Niet hoogst individueel, maar gericht op mezelf in de omgeving. Ben ik de juiste persoon voor de opdracht.

Ik ben moedig. Ik draag de last waar ik verantwoordelijk voor ben en invloed op heb en nodig anderen uit dit ook te zijn door een veilige omgeving te creëren waarbinnen geleerd kan worden.

Rechtvaardigheid is mijn ijkpunt. Ik laat me leiden door de idee van gelijkwaardige behandeling.

Ik kijk naar wat er goed gaat en waardeer dit. Als iets goed gaat, zijn er blijkbaar omstandigheden die dat mogelijk maken.

Ik heb geduld. En dat is wat anders dan afwachten. Vanuit een diepe overtuiging hou ik vol. Waarbij commitment en noodzaak voor mij richtinggevend zijn.

Ik heb maatbesef. Het gaat om het vinden van de juiste aanpassing aan de omstandigheden; de kunst om haalbaar te maken wat moet gebeuren. Proportionaliteit. Hoe kan het systeem dienstbaar zijn aan de uitvoering en niet hoe past de uitvoering in het systeem.

 

Meer weten over de verschillende diensten die ik kan bieden. Of ga naar klanten waar je kunt lezen wie mijn klanten zijn, wat hindernissen zijn waar zij tegenaan lopen en hoe ik daar mee aan de slag ben gegaan.