Analytic Competence Tool

https://www.marlou-elsen.nl/wp-content/uploads/2017/08/cropped-favicon-logo-marlou.png

Op diverse kruispunten in loopbaan en leven kan een Analytic Competence Tool (ACT), ook wel bekend onder de naam Odin Development Compass (ODC), het verschil maken.

https://www.marlou-elsen.nl/wp-content/uploads/2017/08/cropped-favicon-logo-marlou.png
Ben jij écht geschikt voor die positie?
https://www.marlou-elsen.nl/wp-content/uploads/2017/08/cropped-favicon-logo-marlou.png
Is die volgende stap een goed idee?
https://www.marlou-elsen.nl/wp-content/uploads/2017/08/cropped-favicon-logo-marlou.png
Waarom loopt mijn goed functionerende medewerker hier vast?
https://www.marlou-elsen.nl/wp-content/uploads/2017/08/cropped-favicon-logo-marlou.png
Hoe krijg ik inzicht in de competenties van mijn team?
https://www.marlou-elsen.nl/wp-content/uploads/2017/08/cropped-favicon-logo-marlou.png
Vormen deze twee managers de juiste match om dit veranderingsproces te leiden?

De ACT-meting is hét instrument om snel en effectief tot de juiste interventies te komen. De ACT is een gevalideerde en beproefde assessmenttool met uitzonderlijke resultaten. De ACT-meting en het Odin Development Compass (ODC). komen uit dezelfde bron.

Wie zich bewust is van zijn natuurlijke kracht, zijn natuurlijk potentieel,  de inzet van prestatiekracht en dat wat niet goed gaat, heeft de sleutel in handen tot succesvol werken en leven. 

sleutel tot succes

De ACT-meting

https://www.marlou-elsen.nl/wp-content/uploads/2017/08/cropped-favicon-logo-marlou.png
biedt een heldere scheiding tussen natuurlijke kracht en aangeleerd -en daarmee kwetsbaar- gedrag onder druk;
https://www.marlou-elsen.nl/wp-content/uploads/2017/08/cropped-favicon-logo-marlou.png
biedt inzicht in natuurlijke competenties, ontwikkelbare competenties en moeilijk te ontwikkelen competenties;
https://www.marlou-elsen.nl/wp-content/uploads/2017/08/cropped-favicon-logo-marlou.png
helpt succesvolle teams samen te stellen op basis van wérkelijke kwaliteiten;
https://www.marlou-elsen.nl/wp-content/uploads/2017/08/cropped-favicon-logo-marlou.png
geeft zicht op onbewuste drijfveren;
https://www.marlou-elsen.nl/wp-content/uploads/2017/08/cropped-favicon-logo-marlou.png
voorspelt functioneel én disfunctioneel gedrag onder (grote) stress.

De Analytic Competence Tool is een gevalideerde en beproefde assessmenttool gebaseerd op de analytische psychologie van de Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung (1875-1961). Daarmee plaatst het instrument zich in dezelfde traditie als bijvoorbeeld de MBTI.
Wat de ACT uniek maakt, is de gevalideerde meting van de onbewuste drijfveren. Het is algemeen aanvaard dat we als mens in hoge mate gedreven worden door ons onbewuste, het ‘gedeelte van de ijsberg onder het wateroppervlak’. Tot voor kort was het onmogelijk om deze bepalende factoren mee te nemen in assessments. Daar is met de ACT verandering in gekomen. ACT kan dat omdat het niet alleen gebruik maakt van woorden, maar ook van uitvoerig geteste en onderbouwde beelden. In deze combinatie van woord en beeld schuilt het unieke karakter van de ACT.

De resultaten kunnen niet alleen ingezet worden bij de beoordeling van een team-match, maar kunnen ook als startpunt dienen voor een (nieuwe) carrière of als richtingwijzer voor loopbaanontwikkeling. De ACT helpt werkgevers en werknemers om tot uitstekende prestaties te komen op bedrijfsmatig én persoonlijk vlak.

Coaching van individuen en teams kan zeer gericht en effectief plaatsvinden door gebruik te maken van de Analytic Competence Tool.
Met de elementen van de ACT kan de essentie van de gevraagde verandering worden benoemd en vertaald in benodigde competenties. Door de ACT in te zetten wordt de beoogde ontwikkeling/verandering sneller, effectiever en duurzamer op gang gebracht.