Analytic Competence Tool

Op diverse kruispunten in loopbaan en leven kan een Analytic Competence Tool (ACT) het verschil maken. Bent u écht geschikt voor die positie? Is die volgende stap een goed idee? Waarom loopt mijn favoriete medewerker hier vast? Hoe krijg ik inzicht in de competenties van mijn team? Vormen deze twee managers de juiste match om dit veranderingsproces te leiden?

De ACT-meting is hét instrument om snel en effectief tot de juiste interventies te komen. De ACT is een gevalideerde en beproefde assessmenttool met uitzonderlijke resultaten.

Wie zich bewust is van zijn natuurlijke kracht, zijn natuurlijk potentieel,  de inzet van prestatiekracht en dat wat u niet goed af gaat, heeft de sleutel in handen tot succesvol werken en leven. 

De ACT-meting:

  • biedt een heldere scheiding tussen natuurlijke kracht en aangeleerd -en daarmee kwetsbaar- gedrag onder druk;
  • biedt inzicht in natuurlijke competenties, ontwikkelbare competenties en moeilijk te ontwikkelen competenties;
  • helpt succesvolle teams samen te stellen op basis van wérkelijke kwaliteiten;
  • geeft zicht op onbewuste drijfveren;
  • voorspelt functioneel én disfunctioneel gedrag onder (grote) stress.

Meer over ACT

De Analytic Competence Tool is een gevalideerde en beproefde assessmenttool gebaseerd op de analytische psychologie van de Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung (1875-1961). Daarmee plaatst het instrument zich in dezelfde traditie als bijvoorbeeld de MBTI.

Wat de ACT uniek maakt, is de gevalideerde meting van de onbewuste drijfveren. Het is algemeen aanvaard dat we als mens in hoge mate gedreven worden door ons onbewuste, het ‘gedeelte van de ijsberg onder het wateroppervlak’. Tot voor kort was het onmogelijk om deze bepalende factoren mee te nemen in assessments. Daar is met de ACT verandering in gekomen. ACT kan dat omdat het niet alleen gebruik maakt van woorden, maar ook van uitvoerig geteste en onderbouwde beelden. In deze combinatie van woord en beeld schuilt het unieke karakter van de ACT.  

Dankzij de unieke koppeling van competenties aan onbewuste drijfveren is de meting betekenisvoller en diepgaander dan welke assessmenttool ook. De ACT-meting levert een uiterst betrouwbaar en compleet persoonlijk profiel. Dit persoonlijk profiel geeft aan waar u goed in bent. . En dan niet ogenschijnlijk goed, maar werkelijk goed. Dat is de kracht van ACT: onderscheid maken tussen enerzijds echte, door uw innerlijk ondersteunende kwaliteiten die passen bij wie u bent, en anderzijds ogenschijnlijke kwaliteiten die niet door uw innerlijk worden ondersteund.  

De resultaten kunnen niet alleen ingezet worden bij de beoordeling van een team-match, maar kunnen ook als startpunt dienen voor een (nieuwe) carrière of als richtingwijzer voor loopbaanontwikkeling. De ACT helpt werkgevers en werknemers om tot uitstekende prestaties te komen op bedrijfsmatig en persoonlijk vlak.

Coaching van individuen en teams kan zeer gericht en effectief plaatsvinden door gebruik te maken van de ACT.

Met de elementen van de ACT kan de essentie van de gevraagde verandering worden benoemd en vertaald in benodigde competenties. Door de ACT in te zetten wordt de beoogde ontwikkeling/verandering sneller, effectiever en duurzamer op gang gebracht.

Diensten op een rijtje