Klanten

Belangrijkste Hindernissen

Het MT stond nog onvoldoende. 
Hoe ben ik aan de slag gegaan
Begonnen met individuele coaching. En in de loop van de tijd een aantal MT-bijeenkomsten begeleid. Al masserend is er uiteindelijk gekozen voor een andere structuur met twee directeuren met ieder hun eigen takenpakket.  Om zo ieders kwaliteiten optimaal tot hun recht te laten komen en helderheid te verschaffen naar de medewerkers toe wie waar verantwoordelijk voor is. 

Belangrijkste Hindernissen

De oprichter gaf zelf aan ondernemerscompetenties te missen en ook zoekend te zijn t.a.v. haar wijze van leidinggeven.
Hoe ben ik aan de slag gegaan
De oprichter en haar naaste medewerker een waardenprofiel laten invullen en een duogesprek gearrangeerd. Uit de profielen bleek een flinke verwerping op de ondernemerscompetenties. Met de oprichter een analytisch coachtraject ingegaan om boven tafel te krijgen waar haar belemmeringen zitten en wat zij naar de toekomst toe wil met dit samenwerkingsverband. 

Belangrijkste Hindernissen waar ik invloed op had.

Er was een cultuur van het onvoldoende aanspreken van elkaar. Er werd veel geroddeld. En de technische en verkoopafdeling konden niets met elkaar. 
Hoe ben ik aan de slag gegaan
De nadruk heeft gelegen op het begeleiden van de verschillende (directie)teams in het directer aanspreken van elkaar, waarderen en corrigeren. De waardenprofielen van Spiral Dynamics heb ik hierbij gebruikt. Van de individuele profielen heb ik teamprofielen laten maken. Deze zijn in de afzonderlijke teams besproken. En ook hebben de technische en verkoopafdeling tijdens bijeenkomsten kennis gemaakt met elkaars profielen en wat dit betekende voor hun wijze van omgaan met elkaar. 

Op deze pagina geef ik een aantal voorbeelden van concreet uitgevoerde projecten:

  • binnen welke organisaties vonden ze plaats,
  • wat waren de vraagstukken,
  • tegen welke hindernissen liepen betrokkenen aan,
  • en hoe zijn we met elkaar aan de slag gegaan.

INDIVIDUELE COACHING

Directeur Vraagstuk Dreigde het evenwicht kwijt te raken tussen werk en privé.

Directeur-bijzonder hoogleraar Vraagstuk Twee intensieve rollen met verschillende ‘petten’. Hoe de petten positioneren zodanig dat kwaliteiten in beide rollen optimaal uit de verf komen? En wat is er nodig om te komen tot een volwassen MT?

Adviseur en coach Vraagstuk Was niet tevreden over hoe hij omging met zijn werk.

ORGANISATIECOACHING

Bedrijf Vraagstuk De Directeur-eigenaar wilde zich, gezien zijn leeftijd, meer terug trekken uit het bedrijf en had een traject naar zelfsturing ingezet met het Management Team (MT).

Samenwerkingsverband van verschillende hulpverleners Vraagstuk Ons samenwerkingsverband is gegroeid. Hoe hier naar de toekomst toe vorm aan te geven?

Franchise organisatie Vraagstuk Potentiële zorgondernemers beoordelen op geschiktheid.

Productiebedrijf Vraagstuk Dit bedrijf was in zwaar weer gekomen en er was een dreiging van overname.

Gemeente Vraagstuk Veel veranderingen met grote consequenties voor de organisatie.

Testimonials treft u aan als u klikt op de verschillende diensten. Mijn curriculum vitae vindt u onder over marlou elsen.