Klanten

https://www.marlou-elsen.nl/wp-content/uploads/2017/08/cropped-favicon-logo-marlou.png

Hieronder geef ik een aantal voorbeelden van concreet uitgevoerde projecten.

https://www.marlou-elsen.nl/wp-content/uploads/2017/08/cropped-favicon-logo-marlou.png
Binnen welke organisaties vonden ze plaats?
https://www.marlou-elsen.nl/wp-content/uploads/2017/08/cropped-favicon-logo-marlou.png
Wat waren de vraagstukken?
https://www.marlou-elsen.nl/wp-content/uploads/2017/08/cropped-favicon-logo-marlou.png
Tegen welke hindernissen liepen betrokkenen aan?
https://www.marlou-elsen.nl/wp-content/uploads/2017/08/cropped-favicon-logo-marlou.png
Hoe zijn we met elkaar aan de slag gegaan?

Individuele coaching

toverbal

Vraagstuk Directeur
Dreigde het evenwicht kwijt te raken tussen werk en privé.

Belangrijkste Hindernissen
De drukte van alledag, die enorm kon zijn. De thuissituatie maakt zich dan zorgen en hobby’s komen in het gedrang. Plezier in werken was regelmatig weg.

Hoe ben ik aan de slag gegaan?
Met behulp van een waardenprofiel zijn overtuigingen in kaart gebracht. Met behulp van reflectie en dialoog kregen we zicht op wat de drijvende krachten zijn achter zijn inspanningen. Daardoor werd helder wat er nodig was om het evenwicht tussen draagkracht en draaglast te herstellen.

Vraagstuk gemeentesecretaris
Twee intensieve rollen: leidinggevende van de ambtenaren en adviseur van het college. Hoe de 'petten' positioneren zodanig dat kwaliteiten in beide rollen optimaal uit de verf komen? En wat is er nodig om te komen tot een volwassen MT?

Belangrijkste Hindernissen
Het MT stond nog onvoldoende.

Hoe ben ik aan de slag gegaan?
Begonnen met individuele coaching. En in de loop van de tijd een aantal MT-bijeenkomsten begeleid. Om zo ieders kwaliteiten optimaal tot hun recht te laten komen en helderheid te verschaffen naar de medewerkers toe wie waar verantwoordelijk voor is. 

toverbal
toverbal

Vraagstuk zelfstandig adviseur
Was niet tevreden over hoe hij omging met zijn werk.

Belangrijkste Hindernissen
Ervoer te vaak te veel spanningen.

Hoe ben ik aan de slag gegaan?
Met behulp van een Analytic Competence Tool zijn natuurlijke kwaliteiten en competenties, potentieel en kwetsbare kanten in kaart gebracht. Om zo onderscheid te maken tussen enerzijds zijn echte, door zijn innerlijk ondersteunende kwaliteiten die passen bij wie hij is en anderzijds ogenschijnlijke kwaliteiten die niet door zijn innerlijk worden ondersteund en waarvan de toepassing veel energie kost. Met name onder spanning. Daarnaast aandacht besteed aan ontspanningsoefeningen. Waardoor er ruimte kon ontstaan voor de toepassing van ander gedrag.

https://www.marlou-elsen.nl/wp-content/uploads/2017/08/cropped-favicon-logo-marlou.png

Organisatiecoaching

Vraagstuk Start-up Ons samenwerkingsverband is gegroeid. Hoe hier naar de toekomst toe vorm aan te geven?

Belangrijkste Hindernissen
Veel te hoge werkdruk en een gevoel van er alleen voor te staan.

Hoe ben ik aan de slag gegaan?
Alle betrokkenen een Analytic Competence Tool laten invullen waar ik een teamprofiel van heb laten maken. Een terugkoppelgesprek eerst met ieder individueel. Vervolgens een aantal teamgesprekken. Met name de micro-benchmark leverde prachtige gesprekken op. In één oogopslag zien de teamleden namelijk het gat in de competenties van het team. Een centrale vraag bleek: "Hoe krijgen we toch die teamverbondenheid weer voor elkaar?" Deze aanpak leverde een grote mate van saamhorigheid op, omdat teamleden uitgenodigd werden de kamer van een collega binnen te lopen om even overleg te hebben over een lastig vraagstuk. Daarbij kennen beiden hun rol. De ene weet dat hij de gever is en de ander weet dat hij er is om te leren, hetgeen duidelijkheid schept.

Icoon_synchroniciteit
Icoon_synchroniciteit

Vraagstuk Productiebedrijf
Dit bedrijf was in zwaar weer gekomen.

Belangrijkste Hindernis
Er was een cultuur van het onvoldoende aanspreken van elkaar. Er werd veel geroddeld. En de technische en verkoopafdeling konden elkaars bloed wel drinken.

Hoe ben ik aan de slag gegaan?
De nadruk heeft gelegen op het begeleiden van de verschillende (directie)teams in het directer aanspreken van elkaar, waarderen en respectvol corrigeren. De waardenprofielen van Spiral Dynamics heb ik hierbij gebruikt. Van de individuele profielen heb ik teamprofielen laten maken. Deze zijn in de afzonderlijke teams besproken. En ook hebben de technische en verkoopafdeling tijdens bijeenkomsten kennis gemaakt met elkaars profielen en dus met de bril waarmee ze naar elkaar keken. Hierdoor leerden ze elkaar beter begrijpen en kregen een constructieve, respectvolle taal aangereikt waarmee ze in plaats van elkaar te bekritiseren elkaar konden faciliteren om het beste uit elkaars afdelingen te halen en dus het beste te realiseren voor de klant en elkaar.

Vraagstuk Burgemeester en wethouders
Samenvoeging tot een nieuwe gemeente.

Belangrijkste Hindernissen
Er wordt veel langs elkaar heen gewerkt.

Hoe ben ik aan de slag gegaan?
Strategisch en integraal werken stimuleren: door steeds weer te benoemen het belang van het inruimen van tijd om kennis te blijven opdoen van de belangrijke thema's en trends;
Tijdens een teambijeenkomst inzicht gegeven in elkaars waarden- en overtuigingssystemen.
Tijdens verschillende progressiebijeenkomsten aandacht besteed aan het leren stellen van strategische vragen, het waarderen van conflicten en waarderende taal leren gebruiken waarbij de eigen vraagstukken centraal stonden.

Icoon_synchroniciteit

Organisaties waar ik voor werk of recent voor heb gewerkt.

logoABG
logo-gemeente-cranendonck-
driestoom-logo
Gemeente Heerlen
gemeente deurne
logo gemeente Tiel
Go wonder logo
gemeente Laarbeek
logo-gemeente-maashorst
roc rijnijssel
logo-roc-nijmegen
logo-vereniging-kleine-kernen-noord-brabant
walk-of-wisdom-logo
Wetlands
8B1B67E6-BCBE-41F5-9EC4-3B517B6358A0_4_5005_c

Wat zeggen anderen?