Workshop Fakkeldragers

HERKENT U DIT?

  • U bent leiding-gevende en u wilt graag gemotiveerde en capabele vakmensen die vanzelfsprekend bijdragen aan een goed resultaat?
  • U bent professional en hebt het gevoel dat u dreigt vast te lopen en dat vernieuwing noodzakelijk is? Maar dat oude reflexen zich blijven herhalen waardoor vernieuwing onvoldoende kans krijgt?

bewegingKansrijke vernieuwing, dat krijgt u alleen niet voor elkaar. Daar heeft u  ‘fakkeldragers’ voor nodig. Fakkeldragers zijn mensen die bereid en in staat zijn samen met u te willen werken aan een gedeelde uitdaging/toekomst. En daarin voorbeeld willen en durven zijn.

De workshop fakkeldragers is een plek waar mensen én een stem hebben én hun moed kunnen tonen om te luisteren naar elkaar. Waar het plezierig is om de toekomst uit te vinden, de verbeelding vrij spel heeft. Waar u krachten kunt verzamelen om ‘iets te laten gebeuren’ in uw eigen omgeving.

In de kern gaat deze workshop over het versterken van autonomie én partnerschap waardoor wijsheid groeit en betekenisvolle vernieuwing plaats kan vinden.

Doelgroep en Resultaten

Deze workshop is toepasbaar in alle typen organisaties, gemeenschappen en groepen. 
We werken met een vooraf gekozen thema waar iedere deelnemer vanuit directe betrokkenheid invloed op kan uitoefenen.

Het effect is dat de fakkeldragers zich gaan realiseren dat ze invloed hebben en dat ze de kracht hebben hun omgeving op een positieve manier te richten. Deze workshop is ontwikkeld met het doel autonomie, meesterschap en zingeving te laten groeien in een vooraf te kiezen gebied:

Autonomie = de behoefte uw eigen leven en werk vorm te kunnen geven
Meesterschap = de drang om steeds beter te worden in uw vak dat er toe doet voor uzelf en anderen
Zingeving = het verlangen om van betekenis te kunnen zijn; uzelf in dienst stellen van anderen, iets groters dan uzelf.

Deze workshop is een mooie opstap naar de ontwikkeling van autonoom samenwerken. Want wanneer iemand omringd is door collega’s die meester zijn in hun vak, autonoom en betekenisvol handelen is de kans groter dat iemand zal volgen.

Dat is het geniale van een werkgemeenschap; een werkgemeenschap kan groepen mensen ‘meenemen’ om tot resultaten te komen die u alleen niet kan bereiken, indien nodig over organisatiegrenzen heen.  

Analytic Competence Tool

Het inzetten van de Analytic Competence Tool (ACT) kan behulpzaam zijn bij het kiezen van fakkeldragers en hun natuurlijke kracht. Dit instrument brengt in kaart welke natuurlijke en kwetsbare krachten de mensen hebben die zich vrijwillig opgeven als fakkeldrager en op welke gebieden natuurlijk ontwikkelingspotentieel aanwezig is. Waarde van een ACT €197,00 inclusief rapportage exclusief 21% BTW.

WAAR

Binnen de dagelijkse werkomgeving ontmoeten we elkaar. Juist daar zijn fakkeldragers nodig.

Deze workshop duurt maar 1 dag. En zal waarschijnlijk deel uit maken van een breder traject. Maar dat hangt af van wat u voor ogen heeft. Het is dan ook belangrijk hierover vooraf met elkaar contact te hebben. Maak een afspraak voor een gratis strategiegesprek via de telefoon of skype.

CONTACT

Terug naar Diensten.