Burn-out

Burn-out voorkomen

De Analytic Competence Tool (ACT) – meting is ook uitermate bruikbaar om het verband aan te tonen tussen innerlijke patronen en burn-out. De meting brengt innerlijke patronen – onbewuste spelregels die in ieder van ons zijn aangebracht door ervaringen en opvoeding – boven water.
Op basis van de ACT meting en de daaruit voortkomende diagnose is jouw type burn-out vast te stellen evenals de mate waarin je gevoelig bent voor burn-out.