Gelukkig zijn; wat is dat?

In mijn coachpraktijk ontmoet ik nogal eens mensen in een impasse. Te snel wordt dan de term depressie of burn-out gebruikt. Ik wil geenszins suggereren dat een depressie licht moet worden opgevat. Integendeel. Een pathologische depressie is zeer ernstig en vereist behandeling door een arts.

Het lijkt echter wel of we steeds meer moeite hebben met tegenslag, verlies, teleurstelling; alsof we vinden dat we recht hebben op geluk. We willen, en moeten vaak ook, snel weer de oude zijn: normaal en gelukkig. Terwijl juist bij een impasse het nodig is om gevoelens te doorleven, mogelijke oorzaken op te sporen en te onderzoeken wat in je leven verandering behoeft.

Een impasse is een uitnodiging om de blik meer naar binnen te richten. Iedereen maakt in het leven verlies en teleurstellingen mee, illusies, en verwachtingen die niet blijken te kloppen. De pijn van zulke verliezen wil gevoeld en begrepen worden. Als we ons niet uiten naar onszelf en vertrouwde anderen worden we vaten buskruit en lopen we het risico ziek te worden.

Hiermee wil ik niet zeggen dat als we het niet redden dit altijd alleen met jezelf te maken heeft. Een impasse kan ook wijzen op een te hoge werkdruk, een narcistische leidinggevende of zinloos werk. Ook worden we door de technologie, die er expliciet op gericht is ons verslaafd te maken, voortdurend geconfronteerd met beter, mooier en gelukkiger. Wat moet je omgeving dan van je denken wanneer je zegt dat je je in een impasse bevindt, en het even allemaal niet meer zo goed weet?

Ik sta mensen terzijde die de moed en kracht hebben hun ware gevoelens en gedachten te willen delen en onderzoeken. Die verdriet, angst en twijfel onder ogen willen zien in plaats van het weg te stoppen. Die de moed hebben om oud zeer te verwerken en projecties en overtuigingen onder de loep willen nemen.

Uit overlevingsdrang durven we niet al ons talent te leven. “Onze diepste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. Onze diepste angst is dat we immens krachtig zijn” zei Nelson Mandela tijdens zijn inauguratie.

We zijn intelligente ontwerpers van ons eigen leven als van onze omgeving. Een mooie uitspraak van George Carlin in dit kader :”Jarenlang heb ik gedacht dat mijn brein het belangrijkste orgaan van mijn lichaam was totdat ik op een dag ineens dacht: hm, van wie krijg ik dat eigenlijk te horen?”

Door nare, pijnlijke emoties en gedragingen te ontkennen of te verbergen, neigen we er toe naar anderen of de omstandigheden te wijzen. Hierdoor verschuiven we onze innerlijke conflicten en daarmee ook de oorzaken. Tot echte oplossingen leidt dit niet.

Ik maak gebruik van de Analytic Competence Tool. Met behulp van de ACT krijg je inzicht in je talenten en je potentieel versus je kwetsbare kracht en je valkuilgedrag. De ACT meet wat je natuurlijke drijfveren zijn, welke competenties wel en niet ontwikkelbaar zijn, en in welk gebied je aangepast gedrag vertoont en onder druk minder kan functioneren.

De ACT is geïnspireerd door C.G. Jung (1875-1961), Zwitsers psychiater en dieptepsycholoog. Jung definieerde het bewustzijn als je persoonlijke weergave van de buitenwereld, waarbij je ego de buitenwereld filtert en je eigen ideaalbeeld bewaakt. Met behulp van de ACT word je je bewust van onbewuste invloeden in je gedragspatronen om vervolgens een nieuw perspectief te ontwikkelen, dat ruimte geeft aan je natuurlijke kwaliteiten en nog verborgen potentieel en je aanpassingsgedrag relativeert.

Een voorbeeld:
Jan had het niet naar zijn zin in zijn werk. Hij gaf aan dat zijn werkomgeving hem moe maakt en hem veel energie kost. In een coachvraag wordt vaak de pijn al benoemd, die anderen of de omstandigheden veroorzaken. Dit is een projectie van de coachee gekoppeld aan eigen blinde vlekken.

Met behulp van de ACT ontdekte Jan dat onderzoeken en structureren, twee competenties die centraal staan in zijn huidige werk, zijn kwetsbare krachten zijn. Kwetsbare competenties zijn op jonge leeftijd aangeleerd om te kunnen overleven en verdringen het nog te ontwikkelen potentieel, omdat de inzet van deze competenties meer energie kost dan dat ze energie opleveren.

Door aandacht te hebben voor Jan zijn overtuigingen, ervaringen en gevoelens kwam er steeds meer ruimte vrij voor persoonlijke ontwikkeling en een nieuw perspectief.

Ook geïnteresseerd? Je bent van harte welkom om contact met me op te nemen.