De natuur als spiegel

Onze opvattingen over de natuur beïnvloeden de manier waarop wij met onszelf en onze omgeving omgaan. Frederic Laloux schrijft in zijn boek ‘Reinventing Organizations’ dat onze wijze van kijken naar onszelf, ons werk en hoe we de ruimten waarin we leven en werken inrichten, verbonden is met het heersende wereldbeeld en bewustzijnsniveau.

Ik ontmoet mensen die over hun werk spreken als een plek waar bureaucratie en wantrouwen leidend zijn – met stress, wrok, berusting, maar ook burn-out als gevolg. Mensen die niet blij zijn met hun werk, omdat het hen steeds minder een doel geeft om voor te leven. Zij willen werk dat productief is, vervullend en zinvol. Waar relaties gelijkwaardig zijn en waar ze het geheel van wie ze zijn mee kunnen nemen. Maar in plaats daarvan ervaren zij hun organisatie als een speelveld van intriges, bureaucratie en interne strijd, waar gefragmenteerd denken de creatieve vooruitgang in de weg staat.

De nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen wijzen steeds meer in de richting dat alles met alles is verbonden. Je doet er toe in wat je denkt, de manier waarop je handelt, de keuzes die je maakt. Het welzijn van jou en het welzijn van je omgeving zijn verbonden met elkaar.

De natuur kan ons helpen om deze verbondenheid te her-ontdekken, ons bewust te worden dat we deel uit maken van een dynamisch, kleurrijk en levend universum dat zich in voortduring ontvouwt.

Ik ben zeker niet de eerste die schrijft dat werk en de manier waarop we het organiseren aan het evolueren zijn. De complexiteit neemt enorm toe, ons bewustzijn ook.

De natuur kan ons richting geven en als voorbeeld dienen. Alles heeft in de natuur haar plaats in het geheel, ook wij mensen. De natuur is een oneindig complexe, vormenrijke, levende en verbonden werkelijkheid.

ego-eco

Door je diepgaand bewust te zijn dat je deel uit maakt van je omgeving en er invloed op hebt, kun je er voor kiezen een organisatie te creëren die samenwerkt richting een verhoogd welzijn voor iedereen, in plaats van te concurreren voor meer welvaart voor een kleine groep mensen.

Het boek van Laloux, ‘Reinventing Organizations’, biedt een veelvoud aan praktijkvoorbeelden en inspirerende getuigenissen. Het is een theoretische en praktische handleiding voor wie de kracht van vrijheid, vertrouwen en wendbaarheid optimaal wil benutten.

Fijn als je dit artikel doorstuurt naar andere geïnteresseerden.