Uniek Waardenprofiel

Met een betrouwbaar waardenprofiel kunt u de volgende resultaten bereiken:

  • u krijgt zicht op die waarden die u belangrijk vindt en u wordt zich bewust van dilemma’s;
  • u krijgt een heldere kijk op uw leidende principes;
  • u kunt bewust keuzes maken.

Aan de hand van een online vragenlijst wordt uw waardenprofiel bepaald in relatie tot uw huidige werk/levensomstandigheden. Bij de uitslag krijgt u een uitleg op papier, die maakt dat u het profiel goed kunt lezen en begrijpen.Het is een betrouwbaar profiel, die z’n kwaliteit bewezen heeft, en die uw unieke combinatie van 6 waardensystemen meet en zichtbaar maakt.  Dit ‘pakketje’ geeft u voor een overzichtelijk bedrag een prima basisinzicht in uw waarden- en overtuigingssysteem. 

Op het internet zijn gratis testen beschikbaar. Wat ik er zie is mager van kwaliteit, zonder goede uitleg en al helemaal niet over hoe de waardensystemen elkaar onderling beïnvloeden. Soms krijgt u alleen uw eerste waardensysteem te zien en moet u alsnog betalen als u meer wilt zien. Kijk maar goed rond voordat u een keuze voor ValueMatch en voor mij maakt. 

Meer lezen over een ValueMatch waardenprofiel.

ONTDEK MEER MOGELIJKHEDEN

Persoonlijk Terugkoppelingsgesprek

Natuurlijk heeft u zelf ongeveer wel een beeld van uw waardenprofiel, maar de samenhang en de hele logica ervan doorzien en benutten is een stap verder. U kunt de waardensystemen en de bruikbaarheid van uw testuitslag met een coachgesprek aanzienlijk vergroten. Bij uw bestelling kunt u een of twee specifieke vragen aangeven die u tijdens het coachgesprek graag beantwoord wilt zien. Ik zal dan op basis van wat ik uit uw profiel lees mijn antwoord geven. Als u daar veel dieper op in wilt gaan en gefaciliteerd wilt worden om de verkregen inzichten te implementeren in de praktijk, dan zijn uiteraard meerdere coachgesprekken mogelijk. 

Relatiegesprek

Het is mogelijk om een duogesprek te hebben als u samen met een relatie naar uw beider profielen wilt kijken en hoe deze op elkaar inwerken. Zo’n relatiegesprek duurt 3 uur. 

Workshop Bedoeling Centraal

Door als verbindend leiders een waardenprofiel te laten maken en dit tijdens een workshop met elkaar te bespreken:

  • krijgt u zicht op die waarden die u belangrijk vindt en wordt u zich met elkaar bewust van dilemma’s;
  • krijgt u een heldere kijk op uw missie en visie;
  • kunt u bewust keuzes maken.

Uitgangspunten zijn:

  • Autonomie: de behoefte uw eigen leven en werk vorm te willen en kunnen geven;
  • Meesterschap: de drang om steeds beter te worden in uw vak dat er toe doet voor uzelf en de gemeenschap;
  • Zingeving: het diepe verlangen om wat u doet in dienst te stellen van anderen, iets groters dan uzelf.

Meer lezen over de Workshop de Bedoeling Centraal

 

CONTACT