Persoonlijk Empowerment Programma

Veel coaching en training is gericht op het veranderen van gedrag. Dit is nuttig, maar vaak tijdelijk van aard. Tijdens een Persoonlijk Empowerment Programma krijgt u met behulp van een Analytic Competence Tool (ACT), die ook wel bekend staat onder de naam Odin Development Compass (ODC):

 • zicht op uw natuurlijke kracht en natuurlijk potentieel,
 • dat wat u kwetsbaar maakt,
 • uw onbewuste invloeden in uw gedragspatronen komen aan de oppervlakte
 • u ontwikkelt een nieuw perspectief dat ruimte geeft aan uw natuurlijke kwaliteiten en nog te ontwikkelen potentieel,
 • en tegelijkertijd uw aanpassingsgedrag relativeert

waardoor

 • u een sleutel in handen heeft om met voldoening succesvol te werken en te leven, en
 • u de juiste interventies kunt kiezen om het aanwezige potentieel gemakkelijk en toekomstbestendig te ontwikkelen.

Wanneer we niet meer in staat zijn een situatie te veranderen, worden we uitgedaagd onszelf te veranderen.

WAT IK BIED

PEP1 MEET EN BEGRIJP
Resultaat: toegenomen zelfinzicht
 • U en ik leren elkaar kennen tijdens een telefonisch intakegesprek. In zo’n gesprek maken we nader kennis met elkaar en zal blijken of ik de juiste persoon ben om u te begeleiden bij uw vraagstelling. Het hebben van een vraagstelling is een belangrijke voorwaarde om met elkaar aan het werk te kunnen gaan.
 • U  doet de ACT-meting online.
 • U krijgt de uitslag per e-mail toegestuurd.
 • Een persoonlijk terugkoppelingsgesprek van de ACT-meting en de rapportage.
NEEM CONTACT OP VOOR EEN INTAKEGESPREK
PEP2 ANALYSEER EN DOORGROND

PEP2 ANALYSEER EN DOORGROND

Resultaat: U bent door een proces van bewustzijnsverruiming gegaan en kent uw persoonlijke thema’s en hoe u hier anders mee om kunt gaan. Van projecties naar vaststelling van ontwikkelmogelijkheden.

Bijvoorbeeld: Als mijn baas tegen me te keer gaat… dan voel ik me afgewezen. Als ik word overgeslagen voor een vacature…dan voel ik me ontoereikend. Als ik op mijn werk ben….dan gaat iedereen over mijn grenzen heen en voel ik me gebruikt.

Door verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen reactiepatroon, leert u uw persoonlijke thema’s kennen en wordt u zich bewust van onbewuste invloeden. U verruimt hierdoor het inzicht in uzelf en u leert hoe u er anders mee om kunt gaan. Dit zal effect hebben op uw handelen in uw (werk)leven.

NEEM CONTACT OP VOOR EEN INTAKEGESPREK
PEP3 KIES EN VERANKER
Resultaat: keuzes zijn gemaakt en nieuw perspectief is verankerd.
 • U kent uw kwaliteiten;
 • Weet wat u verder gaat ontwikkelen en wat u loslaat;
 • U gaat vol energie voort op uw levenspad.
NEEM CONTACT OP VOOR EEN INTAKEGESPREK

DOORLOOPTIJD

Door aan te sluiten op uw perspectief, het doel dat u zichzelf gesteld heeft en de context waarbinnen de ontwikkeling dient plaats te vinden, bepalen we de richting en het tempo van de gesprekken. 

Ik bied u een klankbord zowel persoonlijk als inhoudelijk. Inspirerend en altijd resultaatgericht. Bent u een buitenmens dan kunnen we het werken aan uw coachvragen combineren met ‘een frisse neus’.

Neem contact met mij op door een e-mail te sturen met het verzoek om een gratis telefonisch strategiegesprek in te plannen. 

CONTACT

Dit traject kan deel uit maken van een Programma Autonoom Samenwerken.

P.S. Heeft u gelezen dat u zicht krijgt op onbewuste invloeden?