Odin Development Compass

Op diverse kruispunten in loopbaan en leven kan een Odin Development Compass (ODC)het verschil maken. Bent u écht geschikt voor die positie? Is die volgende stap een goed idee? Waarom loopt mijn favoriete medewerker hier vast? Hoe krijg ik inzicht in de competenties van mijn team? Vormen deze twee managers de juiste match om dit veranderingsproces te leiden?

De ODC-meting is hét instrument om snel en effectief tot de juiste interventies te komen. De ODC is een gevalideerde en beproefde assessmenttool met uitzonderlijke resultaten.

“Wie zich bewust is van zijn drijfveren, zijn sterke kanten én zijn schaduwkanten, heeft de sleutel in handen tot succesvol werken en leven. Natuurlijk potentieel is immers gemakkelijk en duurzaam ontwikkelbaar door middel van training of coaching.”

De ODC-meting:

  • biedt een heldere scheiding tussen natuurlijke kracht en aangeleerd -en daarmee kwetsbaar- gedrag;
  • biedt inzicht in natuurlijke competenties, ontwikkelbare competenties en moeilijk ontwikkelbare competenties;
  • helpt succesvolle teams samen te stellen op basis van wérkelijke kwaliteiten;
  • geeft zicht op onbewuste drijfveren;
  • voorspelt functioneel én disfunctioneel gedrag onder (grote) stress.

Ik ben geïnterviewd door School voor Coaching: Met ODC van projectie naar zelfinzicht.

Meer over ODC

Het ODC is een gevalideerde en beproefde assessmenttool gebaseerd op de analytische psychologie van de Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung (1875-1961). Daarmee plaatst de tool zich in dezelfde traditie als bijvoorbeeld de MBTI.

Wat de ODC uniek maakt, is de gevalideerde meting van de onbewuste drijfveren. Het is algemeen aanvaard dat we als mens in hoge mate gedreven worden door ons onbewuste, het ‘gedeelte van de ijsberg onder het wateroppervlak’. Tot voor kort was het onmogelijk om deze bepalende factoren mee te nemen in assessments. Daar is met deze ODC verandering in gekomen: door de unieke samenstelling van de meting en het gebruik van archetypische beelden, geeft dit instrument inzicht op drie niveaus: natuurlijke kracht, natuurlijk potentieel en kwetsbare kracht.

Dankzij de unieke koppeling van competenties aan onbewuste drijfveren is de meting betekenisvoller en diepgaander dan welke assessmenttool ook. De ODC-meting levert een uiterst betrouwbaar en compleet beeld van de persoon in kwestie, uitgedrukt in termen van natuurlijk gedrag, natuurlijk potentieel en aangeleerd en dus kwetsbaar gedrag. Aangeleerde competenties c.q. aangepast gedrag komen ineens helder aan de oppervlakte en daarmee kan direct het verband worden gelegd met ineffectiviteit die iemand laat zien in stressvolle situaties of periodes.

De resultaten kunnen niet alleen ingezet worden bij de beoordeling van een team-match, maar kunnen ook als startpunt dienen voor een (nieuwe) carrière of als richtingwijzer voor loopbaanontwikkeling. De ODC helpt werkgevers en werknemers om tot uitstekende prestaties te komen op bedrijfsmatig en persoonlijk vlak.

Coaching van individuen en teams kan zeer gericht en effectief plaatsvinden door gebruik te maken van de ODC. De meting geeft inzicht in onbewuste blokkades die ontwikkeling in de weg staan en brengt tegelijkertijd in kaart op welke gebieden natuurlijk ontwikkelpotentieel aanwezig is. Op basis van de meting is het natuurlijk potentieel van iemand inzichtelijk te maken en tevens natuurlijke kracht en kwetsbare kracht te benoemen.

Met de elementen van de ODC kan de essentie van de gevraagde verandering worden benoemd en vertaald in benodigde competenties. Door de ODC in te zetten bij dit soort keuzevragen wordt de beoogde organisatieverandering sneller, effectiever en duurzamer op gang gebracht.

Diensten op een rijtje