Executive coaching

Wat bepaalt de kwaliteit van uw leiderschap? Hoe kunt u de essentiële ingrediënten van uw leiderschap vertalen naar de bestuurlijke context en daar vanuit eigenheid betekenis aan toevoegen?

Leiderschapsontwikkeling bestaat enerzijds uit het makkelijk kunnen herkennen, accepteren en bijsturen van uw innerlijke staat.

Uw ‘staat van zijn’ wordt beïnvloedt door een voortdurende gedachten- en gevoelsstroom. Gedachten en gevoelens die van invloed zijn op elkaar. Én elkaar nogal eens tegenwerken wat kan leiden tot innerlijke twijfel en verwarring.

Anderzijds zijn de werk- en levensomstandigheden waarin u zich bevindt van invloed op uw mogelijkheden. Niet alleen de drijvende krachten in uzelf bepalen of u als leidinggevende succesvol bent. Ook de drijvende krachten in uw omgeving bepalen mede uw succes.

Mijn aanpak is autonomie-ondersteunend en progressiegericht.

  1. U vormt zelf uw doelen;
  2. Met behulp van nuttigheidsvragen en door aan te sluiten op uw perspectief bepalen we de richting en het tempo van de gesprekken;
  3. Startpunt zijn uw gedachten en gevoelens en de ervaringen die u daarbij beleeft.
  4. Met het doel om die omstandigheden te scheppen, die veranderingen ondersteunen.

Ik bied u een klankbord zowel persoonlijk als inhoudelijk. Inspirerend, praktisch en altijd resultaatgericht. 

Het is mogelijk gebruik te maken van een Waardenprofiel en/of een Analytic Competence Tool.

Neem contact op voor een gratis strategiegesprek.

CONTACT