Executive coaching

Wat bepaalt de kwaliteit van uw leiderschap? Hoe kunt u de essentiële ingrediënten van uw leiderschap vertalen naar de bestuurlijke context en daar vanuit eigenheid betekenis aan toevoegen?

Leiderschapsontwikkeling bestaat
Enerzijds ui
t het makkelijk kunnen herkennen, accepteren en bijsturen van uw innerlijke staat, een voortdurende stroom van gedachten- en gevoelens. Gedachten en gevoelens die van invloed zijn op elkaar. Én elkaar nogal eens tegenspreken wat kan leiden tot innerlijke twijfel en verwarring.

Anderzijds zijn de werk- en levensomstandigheden waarin u zich bevindt van invloed op uw mogelijkheden. Niet alleen de drijvende krachten in uzelf bepalen of u als leidinggevende succesvol bent. Ook de drijvende krachten in uw omgeving bepalen mede uw succes.

Mijn aanpak is autonomie-ondersteunend en progressiegericht.

  1. U vormt zelf uw doelen;
  2. Met behulp van nuttigheidsvragen en door aan te sluiten op uw perspectief bepalen we de richting en het tempo van de gesprekken;
  3. Startpunt zijn uw gedachten en gevoelens en de ervaringen die u daarbij beleeft.
  4. Met het doel om die omstandigheden te scheppen, die veranderingen ondersteunen.

Ik bied u een klankbord zowel persoonlijk als inhoudelijk. Inspirerend, praktisch en altijd resultaatgericht. 

Het is mogelijk gebruik te maken van een Waardenprofiel en/of een Analytic Competence Tool.

Neem contact op voor een gratis strategiegesprek.

CONTACT