Executive coaching

Wat bepaalt de kwaliteit van uw leiderschap? Hoe kunt u de essentiële ingrediënten van uw leiderschap vertalen naar de bestuurlijke context en daar vanuit eigenheid betekenis aan toevoegen?

De meest onderbelichte dimensie van leiderschapsontwikkeling is de zijns-dimensie. Leiderschapsontwikkeling bestaat vaak uit kennis- en vaardigheidstraining. Dit is belangrijk. Echter iets weten wil helaas nog niet zeggen dat u het ook kunt toepassen.

Zijns-ontwikkeling is het makkelijk kunnen herkennen, accepteren en bijsturen van uw innerlijke staat. Zodanig dat u een effectieve bijdrage kunt leveren aan de situatie om u heen.

Uw ‘staat van zijn’ wordt beïnvloedt door een voortdurende gedachten- en gevoelsstroom. Gedachten en gevoelens die van invloed zijn op elkaar. Én elkaar nogal eens tegenwerken wat kan leiden tot innerlijke twijfel en verwarring.

Mijn aanpak is autonomie-ondersteunend en progressiegericht.

  1. U vormt zelf uw doelen;
  2. Met behulp van nuttigheidsvragen en door aan te sluiten op uw perspectief bepalen we de richting en het tempo van de gesprekken;
  3. Startpunt zijn uw gedachten en gevoelens en de ervaringen die u daarbij beleeft.
  4. Met het doel om die omstandigheden te scheppen, die veranderingen ondersteunen.

Ik bied u een klankbord zowel persoonlijk als inhoudelijk. Inspirerend en altijd resultaatgericht. 

Het is mogelijk gebruik te maken van een Waardenprofiel en/of een Analytic Competence Tool.

Neem contact op voor een gratis strategiegesprek.

CONTACT