Executive coaching

Wat bepaalt de kwaliteit van uw leiderschap? Hoe kunt u de essentiële ingrediënten van uw leiderschap vertalen naar de bestuurlijke context en daar vanuit eigenheid betekenis aan toevoegen?

De meest onderbelichte dimensie van leiderschapsontwikkeling is de zijns-dimensie. Leiderschapsontwikkeling bestaat vaak uit kennis- en vaardigheidstraining. Dit is belangrijk. Echter iets weten wil helaas nog niet zeggen dat u het ook kunt toepassen.

Zijns-ontwikkeling is het makkelijk kunnen herkennen, accepteren en bijsturen van uw innerlijke staat. Zodanig dat u een effectieve bijdrage kunt leveren aan de situatie om u heen.

Uw ‘staat van zijn’ wordt beïnvloedt door een voortdurende gedachtestroom. Gedachten die van invloed zijn op elkaar. Én elkaar nogal eens tegenspreken wat kan leiden tot innerlijke twijfel en verwarring.

Mijn aanpak is autonomie-ondersteunend en progressiegericht.

  1. U vormt zelf uw doelen;
  2. Met behulp van nuttigheidsvragen en door aan te sluiten op uw perspectief bepalen we de richting en het tempo van de gesprekken;
  3. Startpunt zijn uw gedachten en de ervaringen die u daarbij beleeft.

Ik bied u een klankbord zowel persoonlijk als inhoudelijk. Inspirerend en altijd resultaatgericht. 

Het is mogelijk gebruik te maken van een Waardenprofiel en/of een Odin Development Compass.

Neem contact op voor een gratis strategiegesprek.

CONTACT