Programma Autonoom Samenwerken

VOOR WIE?

 • U wilt autonoom leren samenwerken;
 • U wilt als team zichtbaar maken met elkaar waar de kracht en waar de kwetsbaarheden van het team liggen en wat de ontwikkelpunten zijn;
 • U wilt spanning gestuurd leren samenwerken.

AANBOD

Workshop Bedoeling Centraal

Als u wilt onderzoeken of het mogelijk is naar zelforganisatie te streven, is het allereerst van belang dat u als leidinggevende(n) weet wat de bedoeling is van uw streven. Immers er is niets frustrerender dan de indruk te wekken dat ontwikkeling naar een hoger niveau van samenwerken gewenst is, maar in de loop van het proces te ontdekken dat verwachtingen sterk uiteen lopen met stagnerende ontwikkeling tot gevolg. 

Door als verbindend leiders een waardenprofiel te laten maken en dit tijdens een workshop met elkaar te bespreken:

 • krijgt u zicht op die waarden die u belangrijk vindt en wordt u zich met elkaar bewust van dilemma’s;
 • krijgt u een heldere kijk op uw missie en visie;
 • kunt u bewust keuzes maken.

 

Analytic Competence Tool

De Analytic Competence Tool helpt succesvolle teams samen te stellen op basis van wérkelijke kwaliteiten
waardoor

 • ieder teamlid inzicht krijgt in het eigen talent, potentieel, valkuilen en lacunes;
 • u de sleutel in handen heeft tot succesvol samenwerken;
 • u de juiste interventies kunt kiezen om het aanwezige potentieel gemakkelijk en toekomstbestendig te ontwikkelen.
Tweedaagse Workshop Verken & Begrijp

Door de individuele ACT-metingen samen te voegen tot een teamprofiel heeft u een zeer praktisch aanknopingspunt in handen voor teamontwikkeling.

 • Door het teamprofiel in een workshop te bespreken, krijgt u als team zicht op waar de kracht en de kwetsbaarheden van het team liggen en wat ontwikkelpunten zijn.
 • Openheid hierover leidt tot versterking van de samenwerking doordat onderlinge verschillen in te zetten zijn als kracht op de weg naar gezamenlijke resultaten. 
 • Door ieder in te zetten op waar ieder goed in is, scherpt u de huidige taak- en rolverdeling binnen het team aan en zal zelforganisatie en werkplezier toenemen en stress en vermoeidheid verminderen.
Eendaagse Workshop Verdiep & Verbind

Resultaat: toegenomen inzicht of het mogelijk is te streven naar meer zelforganisatie.
De volwassenheid van het team wordt geanalyseerd door het team zelf, soms in subgroepen. We kijken welke teamfase domineert:

 • Fase 1: bundeling individuen (los zand). De leider stuurt van bovenaf. De atmosfeer is niet stabiel (onveilig) en daarom kunnen de echte problemen in/van de groep niet openlijk op tafel komen. Deze fase kenmerkt zich door roddel en rommeligheid. 
 • Fase 2: groep (indivdu t.o.v. ander). Als de groep een volgende ontwikkelstap wenst, zullen de individuen zich hun irritaties gaan toe-eigenen en op gaan merken hoe en wanneer verschillen opduiken. Die verschillen mogen er dan zijn. Niet vechten, noch vluchten, maar de verschillen aan de oppervlakte laten komen als humus voor groei. Daar is moed voor nodig en een antwoord op de volgende vragen:
  – is er een gemeenschappelijke bedoeling?
  – kan ieder zich daar mee verbinden?
 • Fase 3: team (wij t.o.v. zij). Het gezamenlijk dragen van de ambitie wordt zichtbaar en de kracht van deze stap voelbaar. Daarvoor zijn teamgrenzen (nog) nodig: een bepaalde mate van concurrentie t.o.v. ‘buitenstaanders’ versterkt het gevoel van verbondenheid. De groepscultuur is er een van acceptatie en gepaste uitdaging.
 • Fase 4: autonoom, zelforganiserend team (wij). Er is een zodanig sterke cohesie in het team dat er sprake is van gedeeld leiderschap. Het team bestaat uit allemaal leiders, ieder met heldere verantwoordelijkheden. De bijdrage van alle betrokkenen is van vitaal belang voor het succes. Het team is sterk doordrongen van het te bereiken doel. 
Workshop Ontwikkel & Oefen

Resultaat: groeiende teamvolwassenheid.
Doorontwikkeling met regelmatige progressiesessies, die tevens actief bijdragen aan teambuilding. 

Het team kan dienst doen als fakkeldrager richting de ontwikkeling van een toekomstbestendig bedrijf, organisatie, gemeenschap, groep. Want collega’s die meester zijn in hun vak, autonoom en betekenisvol handelen zijn een inspiratiebron voor anderen.

Dat is het geniale van een werkgemeenschap; een werkgemeenschap kan groepen mensen ‘meenemen’ om tot resultaten te komen die u alleen niet kan bereiken, indien nodig over organisatiegrenzen heen.  

Uiteraard geeft u als opdrachtgever aan wat u wilt bereiken. Met een intakegesprek inventariseer ik de vragen die leven. Op basis daarvan ontwerp ik een programma, dat op procesniveau generiek is en qua invulling altijd uniek.

CONTACT

Terug naar de pagina Diensten.