Zelfsturend samenwerken

Heb jij moeite om in beweging te blijven in deze tijd vol onzekerheden?

Best logisch!

Afwachten, wijzen naar anderen, angstvallig zoeken naar veiligheid. Het  hoort bij een periode waarin de druk groot is. We hebben dan de neiging om terug te vallen in oude patronen en laten bijbehorend gedrag zien.

Kies voor eigenaarschap

Als je merkt dat je collega’s  onvolwassen gedrag laten zien, dan helpt het niet als je je laat meeslepen en zelf onvolwassen gedrag gaat tonen. Mensen veroordelen versterkt het ­onvolwassen gedrag. Wees opmerkzaam welke gedachten en emoties het gedrag van de ander bij je oproept[1]. Kies voor ontspanning waardoor je zicht krijgt op kansen en krachtbronnen en er ruimte kan ontstaan voor nieuwe mogelijkheden. Wat ons mensen uniek maakt is dat we kunnen nadenken, zin geven aan wat er gebeurt en dat we creatief kunnen zijn en nieuwe wegen kunnen zien.

Zelfs het scherpste mes kan zichzelf niet slijpen.

Ruimte maken voor nieuwe mogelijkheden vraagt om een creatieve oriëntatie. In deze samenleving zijn problemen steeds complexer; ze kunnen vaak niet meer door één persoon worden opgelost. Steeds meer mensen gaan dan ook samen ideeën bedenken. Dat vereist een cultuur waar we elkaar niet de loef willen afsteken. Zo’n collectieve gerichtheid krijg je niet vanzelf. Die moeten we  ontwikkelen. Daarvoor is onderstaande theorie over teamontwikkeling behulpzaam.

Ik zet de vier fasen voor je op een rijtje.

Fase 1: Bundeling van allemaal individuen = een fase van verkennen. Dit is een ik-gerichte fase. De vraag die ieder individueel zichzelf stelt: wat wordt er van mij verwacht?

In deze fase vertoon je voornamelijk reactief gedrag.

Je stelt je afwachtend op, bent terughoudend met het nemen van initiatieven, luistert passief omdat je vooral met jezelf bezig bent, je blikken zijn gericht op de leidinggevende, je bent op zoek naar richting en overzicht en stelt jezelf de volgende vragen:

  • hoe pas ik in deze groep mensen?;
  • waar gaat het hier om?;
  • wil en kan ik mij verbinden; wordt mijn hart geraakt?

Als je je niet op je gemak voelt, neig je tot roddelen, wijzen met het vingertje of je terugtrekken in jezelf.

Fase 2: Groep = een fase van individueel vormgeven. De vraag die ieder in deze fase zichzelf stelt: hoe onderscheid ik mij ten opzichte van de ander.

Je vormt/maakt deel uit van een subgroepje, er ontstaan wrijvingen, je bent op zoek naar je plaats in de groep, je zoekt naar je vorm, luistert actiever, begint afstemming te zoeken over de taken.

 Fase 3: Team = er ontstaat een team (wij) en dit versterkt de grenzen naar buiten toe (tegen zij). Een fase van interne gerichtheid.

Je staat open voor het ontdekken van kansen en mogelijkheden,  bewaakt de teamgrens, en bent naar buiten toe snel reactief/verdedigend (wij zijn beter), introductie van nieuwe teamleden kan lastig zijn (wij weten wat goed is), de onderlinge sociale controle is hoog, elkaar  feedback geven is mogelijk, er is humor, onderlinge afspraken en regelmogelijkheden, ruimte voor eigen ideeën.

Fase 4: Open zelfsturend team = transparante grenzen (wij)

Het team blijft open staan voor verbeteringen, teamleden onderkennen het gevaar van ‘het veilige warme bad’, denken en functioneren teamoverstijgend, stimuleren samenwerkingsverbanden, spreken verwachtingen expliciet uit, zijn uit op co-creëren, zelfsturing (eigenaarschap), er is onderling vertrouwen, directheid in gevoelens.

In mijn e-boek Van keuzestress naar keuzekunst ga ik dieper in op hoe je met creatief gedrag co-creërend en zelfstandig als team in beweging kunt blijven. Ga naar mijn website www.marlou-elsen.nl en vraag deze waardevolle informatie aan door je voornaam en e-mailadres in te vullen in het inschrijfvak dat je aantreft rechtsboven op iedere  pagina.

Inquiry is een specifieke vorm van zelfonderzoek, waar ik over schrijf in het artikel: Spirituele Intelligentie in de werksituatie. http://www.centuryoftalent.nl/persoonlijkegroei/entry/spirtuele-intelligentie-in-de-werksituatie

Fijn als je mijn artikelen doorstuurt naar andere geïnteresseerden.

Copyright © 2014 Marlou-Elsen Je mag mijn artikelen of delen van mijn artikelen gebruiken, mits je de volgende status als bronvermelding opneemt (Copyright © 2014 Marlou-Elsen, www.marlou-elsen.nl). Ik vind het fijn als je mij daarover informeert.