Van Vierkantje Naar Rondje

‘Vertrouw nooit iets wat zelf kan denken, als je niet kunt zien waar het zijn verstand bewaart!’ Een citaat uit J.K. Rowlings Potterboeken. Harry Potter wordt opgevoed bij de saaiste familie van Engeland, de familie Duffeling. De Duffelingen zijn dreuzels. Niet alleen staan hun gezichten strak van saaiheid, maar ook proberen ze Harry’s creativiteit af te pakken.

Onlangs brak Robbert Dijkgraaf in ‘De Wereld Draait Door’ een lans voor creativiteit. Ik citeer:” Onze opvoeding en ons onderwijs trappen hard op de rem van de verbeelding. Voor veel mensen is het onderwijs (en ik voeg toe: de politiek en ons werk) een plek waar we in een vierkantje worden gedrukt, ook als je een rondje bent. Maar de maatschappij heeft nu eenmaal vierkantjes nodig.”

Wat herken ik dit! Ik heb me gedurende mijn hele schoolperiode zowel op school als thuis onaangepast gevoeld. Ik paste niet in het aangeboden vierkantje. En het heeft heel wat lef en doorzettingsvermogen gekost om uit te groeien tot wie ik verlangde te zijn.

In mijn coachpraktijk kom ik prachtige rondjes tegen, die uitgeput zijn geraakt. De aanpassers die het maar niet lukt om een vierkantje te worden, de rebellen die zich niet gehoord voelen.

Wat gebeurt er als creativiteit niet uit de verf komt? Dan durven en/of kunnen we niet meer staan voor onze waarheid. We durven niet meer lastig te zijn, bang om weggestuurd of buitengesloten te worden. En dat is het allerergste wat ons mensen kan overkomen.

Wat zijn de kwaliteiten die ons mens maken? Robbert Dijkgraaf gaf het volgende antwoord:

  • Verbeelding dat we dingen kunnen zien, die er nog niet zijn.
  • Nieuwsgierigheid om het ook te gaan realiseren.

bewegingIn mijn coachtrajecten nodig ik de coachees uit fris naar de wereld te kijken en een eigen visie te verbeelden. Zelfstandig te durven kiezen en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. En die keuzes niet in handen van anderen te leggen.

Het gaan van je eigen weg is zeker geen gemakkelijke weg, want we kunnen schade oplopen in scheve relaties. Door ouders, leerkrachten, coaches, leiders die zich onvoldoende bewust zijn van eigen behoefte aan vleierij en machtswellust. Dan ligt misbruik op de loer.

Meer repressie en aanpassing kunnen nooit het antwoord zijn. We zullen moeten uitvinden wat wij als uniek mens met onze eigen mogelijkheden, op deze plek geboren, in dit land, in deze cultuur te bieden hebben.

Op het moment dat je de vraag helder en bewust stelt: ‘Wat wil ik met mijn leven doen?’ wordt je eigen verlangen je wegwijzer. Zelfrealisatie is een gevolg van je bereidheid de weg van dit innerlijk verlangen te volgen.

Dit pad volgen vereist lef en doorzettingsvermogen. Want als je naar binnen kijkt, kom je ook allerlei pijnlijke herinneringen, illusies en projecties tegen. Bovendien kom je nooit op je eindbestemming aan. Je ontwikkelt en je groeit steeds door, met de nodige ups en downs in de richting van je verlangen. Maar als je besluit dat je gearriveerd bent, verstar je. Je hebt dan kans arrogant te worden en afgesloten van de verbeelding en nieuwsgierigheid waar Robbert Dijkgraaf het over had.

Het Odin Development Compass kan een richtingwijzer zijn. Niet om je te vertellen wat jouw weg is. Want dat kan jij alleen maar zelf bepalen. Als je het achterlicht van je buurman volgt, kom je uit in zijn garage. Ik ga er van uit dat je in je eigen garage wilt uitkomen.

Het Odin Development Compass brengt je natuurlijke kwaliteiten en je potentieel in zicht. Ook maakt het je illusies helder in combinatie met kennis van je projecties. Het biedt je daardoor een snelweg naar persoonlijk leiderschap.

Niet jezelf schikken in wat je denkt dat anderen van je verwachten, maar zelf invloed uitoefenen op je eigen staat van zijn. Minder afhankelijk zijn van je omgeving en je creativiteit laten stromen in een richting die jij verkiest. Daar gaat het toch om.

Fijn als je dit artikel doorstuurt naar andere geïnteresseerden.

Copyright © 2017 Marlou-Elsen Je mag mijn artikelen of delen van mijn artikelen gebruiken, mits je de volgende status als bronvermelding opneemt (Copyright © 2017 Marlou-Elsen, www.marlou-elsen.nl). Ik vind het fijn als je mij daarover informeert.

Schrijf je in voor mijn e-boek Van Keuzestress naar Keuzekunst. Dan ontvang je iedere derde dinsdag van de maand een waardevol artikel in je mailbox.