Van Chaos naar Verbinding

dialoogIeder van ons heeft in zichzelf een kern van vrijheid. Niemand wil speelbal zijn van een ander of de omstandigheden. Het onderhouden van je kern maakt dat je geen slachtoffer wordt.

Contact met je kern vraagt vormen, structuren waarbinnen jij je veilig voelt, waar je herkend wordt, steun krijgt, respons. Waar je je emoties en je gedachten kan laten spreken en waar je in staat bent te delen en je te verbinden.

Verbindende structuren vormen een grondvoorwaarde om je thuis te voelen; structuren die zorgen voor aanhechtingspunten, ankers.

De ware aard van organisaties is een levende gemeenschap van mensen.
Een levende onderneming volgens Arie de Geus:

  • is gevoelig voor haar omgeving zodat zij zich snel kan aanpassen;
  • kent samenhang en identiteit, het aangeboren vermogen van een organisatie om een gemeenschap op te bouwen;
  • is tolerant met als logisch gevolg, gedecentraliseerd. Dit zijn beiden symptomen van ecologisch bewustzijn: het vermogen om constructieve relaties op te bouwen met andere eenheden binnen de eigen organisatie en daarbuiten;
  • heeft een behoudend financieel beleid te weten het vermogen de eigen groei en ontwikkeling op doelmatige wijze te beheersen.

Ik ben er van overtuigd dat door gebruik te maken van elkaars kernkwaliteiten en specifieke positionering we vorm kunnen geven aan levende organisaties van waaruit we wijze en compassievolle keuzes met elkaar kunnen maken en we steeds beter in staat zijn onze innerlijke en uiterlijke rust te bewaren in iedere situatie. Zo realiseren we meerwaarde voor medewerkers, klanten, shareholders en voor elkaar.

Mensen willen groeien, vooruit, meer, meer, meer.
“Il faut cultiver notre jardin” zegt Voltaire. Als we willen zorgen voor een betere wereld, zorg dan dat je je eigen wereld op orde hebt.

Leven en werken in het ritme van de seizoenen inspireert me hierbij.
Het door onszelf ontworpen ritme raakt aan discipline en het gevecht tegen beperkingen en zit vooral in ons hoofd. Het ritme van de seizoenen gaat over organische groei, het volgen van je eigen levensstroom en die van de gemeenschappen waarbinnen jij leeft en werkt.

Organische groei verloopt natuurlijk en betreft potentie, die stap voor stap tot vorm komt met een begin, een midden en een einde. Je onderkent en accepteert wat er op je weg komt en geeft daarop zo goed mogelijk antwoord vanuit contact met je kern en dienstbaar aan het geheel.

Zoals ieder organisme in de natuur bestaan organisaties voornamelijk om te overleven en zichzelf te verbeteren: om hun potentieel tot vervulling te brengen. Ook individuen zijn een levende eenheid. Ook jij bestaat om te overleven en te floreren.

Je bent vrij in het kiezen van jouw positie en je activiteiten. Wat ooit een goede structuur was, hoeft dat nu niet meer te zijn.

Een organisatiestructuur is veel meer dan de welbekende ‘harkjes’. Het is een afsprakenstelsel waarbinnen middelen zijn afgestemd op doelen. Afspraken die gaan over taakverdeling, onderlinge relaties, bevoegdheden, communicatie- en overlegrelaties. Het gaat om de afspraken die je met elkaar maakt over de wijze waarop je (samen)werkt.

Ambities realiserenHet startpunt om te komen tot zo’n afsprakenstelsel is de ‘wat’-, ‘waartoe’- en ‘waarom’-vraag. Wat zijn de fundamentele uitgangspunten die direct raken aan het bestaansrecht van de organisatie en komen die overeen met wat jij van waarde vindt? Luister naar de kern van je organisatie en naar je eigen kern. Wie spreekt en wat wordt er gezegd en wat niet? Waar ligt de macht?

Meedenken en richting geven aan levende organisaties vind ik iets feestelijks. Iets moois ‘maken’ waar iedereen plek heeft en vanuit die eigen plek en functie handelt. Het spel spelen op een manier dat het niet om je kleine ego gaat, maar om het geheel te dienen. Want dat geeft veiligheid, veerkracht en een zeker gevoel.

Bronnen:

  • De levende onderneming, over leven en werken in een turbulente omgeving, Arie de Geus, scriptum management, 2002.
  • Leven en werken in het ritme van de seizoenen, Jaap Voigt, fotografie, productie en organisatie Hapé Smeele.
  • The twenty-one skills of Spiritual Intelligence, Cindy Wigglesworth, selectbooks, 2012.
  • Tekeningen zijn gemaakt door Gerda Dekker, DC Paardencoaching.

Fijn als je dit artikel doorstuurt naar andere geïnteresseerden.

Copyright © 2014 Marlou-Elsen Je mag mijn artikelen of delen van mijn artikelen gebruiken, mits je de volgende status als bronvermelding opneemt (Copyright © 2014 Marlou-Elsen, www.marlou-elsen.nl). Ik vind het fijn als je mij daarover informeert.

Schrijf je in voor mijn e-boek Van Keuzestress naar Keuzekunst. Dan ontvang je iedere derde dinsdag van de maand een waardevol artikel in je mailbox.