GEZONDE ORGANISATIES VORMEN

 Kiezen het goede te doen en daar voor uitkomen. Hoe doe je dat in de huidige samenleving?
Hoe neem je in deze volheid je plek in? Voor welke stem, voor welk idee, welk perspectief kies je? Hoe werk je prettig samen als je min of meer gedwongen wordt tot samen werken?puzzel Want we zijn blijkbaar in een participatiesamenleving terecht gekomen. Hoe om te gaan met de verscheidenheid aan mensen en hun verschillende perspectieven?

Neem de drie decentralisaties zorg, jeugd en werk. Fraaie vergezichten. Zeker geen gek idee.
Maar vergezichten blijken vaak te hoog gegrepen. Je kan niet op voorhand vertellen wat je resultaten zullen zijn als je vorm wilt geven aan iets nieuws. Een reis naar het onbekende kan zich niet bij voorbaat verantwoorden. En wanneer je dat wel eist, beneem je het zicht op betere resultaten.
Van onderstaand bericht kreeg ik het benauwd.

‘Elke instelling voor jeugd-ggz (kinderpsychiatrie) moet vanaf januari alleen al in Friesland 96 keer per jaar vergaderen met gemeenteambtenaren. In het hele land moeten ze van elke gemeente waar ze werken (403 in totaal) gaan bijhouden of de jaarbegroting voor psychische hulp aan kinderen al op is. Zo ja, dan kunnen ze een nieuw kind met gedragsproblemen niet in behandeling nemen’. Dit klinkt niet bepaald als een ontwikkeling met winst voor de burger. En ook de professional, die al omkomt in de bureaucratisering met versnippering, verkokering, langs elkaar heen werken tot gevolg, is hier niet bij gebaat. Want wat hebben zij met deze ontwikkeling te winnen?

geld

Als een overheid of een publieke instantie participatie voorstaat in plaats van ingrijpen dan vraagt dit kiezen voor een echt andere werkwijze. Het gaat om een uitbreiding van mogelijkheden om oplossingen te zoeken en niet om een beperking er van zoals het zich nu laat aanzien.

VIER SUCCESASPECTEN OM GEZONDE ORGANISATIE TE VORMEN

  1. Het begint met jezelf te zien als deel van een gebrekkig functionerend systeem waardoor jij je verantwoordelijk voelt om dit systeem te repareren. Je zult je gedrag pas willen veranderen als je merkt dat wat je doet niet meer werkt. Denk na over wat jij zou moeten veranderen van wat jij denkt en doet omdat het je energie kost in plaats van energie geeft.
  2. Yin en yangHet vraagt om een ander besluitvormingsmodel. Waarbij het essentieel is om aandacht te geven aan de eenheid én aan de verschillen en tegengestelde posities en belangen van alle betrokkenen. Door de machtsstromen openlijk te bespreken kan een groep de eigen creativiteit en relationele werking bewust en doelmatig maken. Een besluitvormingsmodel die dit dilemma niet erkent kan geen goed functionerende sociale werkelijkheid creëren. Denk hierbij aan de cirkel van yin(liefde) en yang(macht). Het zwarte yin deel bevat een witte punt en omgekeerd.
  3. Ook is voldoende tijd en ruimte nodig. Door snelheid worden nieuwe mogelijkheden over het hoofd gezien. Bovendien gaat verandering altijd gepaard met een periode van ongemak. Nieuw gedrag kost gewenning. Als daar geen tijd en ruimte voor is grijpen we terug naar dat wat bekend is.
  4. Als laatste maar zeker niet het minst belangrijke dient het financieringsmodel onder de loep te worden genomen. Want als je financiering baseert op noden nodigt dit uit tot het ten toon spreiden van extra afhankelijkheid (het gevolg van een onbalans tussen macht en liefde). En dan moet de betrokken professional de lastige boodschap brengen en nee verkopen. Wat dat voor gevolgen heeft laat zich raden.

macht en liefdeIk hoor graag wat jij zou moeten veranderen van wat jij denkt en doet. Zodat jij met jouw talenten kan bijdragen aan het gezond maken van jouw omgeving.

Bronnen:
‘Ik heb niemand, ik zie niemand, niemand kan mij helpen’, Pieter Hilhorst & Jos van der Lans, de Groene Amsterdammer, 09-10-2014
‘Zorginstellingen zijn de wanhoop nabij door invoering Jeugdwet’, Frederiek Weeda,09-10-2014, nrc.nl 
Power & Love, een strategie voor blijvende verandering, Adam Kahane,  ,Academic Service,
ISBN 9789052617565.

Schrijf je in voor mijn e-boek van keuzestress naar keuzekunst. Dan ontvang je iedere derde dinsdag van de maand een waardevol artikel in je mailbox.

Fijn als je dit artikel doorstuurt naar andere geïnteresseerden.

Copyright © 2014 Marlou-Elsen Je mag mijn artikelen of delen van mijn artikelen gebruiken, mits je de volgende status als bronvermelding opneemt (Copyright © 2014 Marlou-Elsen, www.marlou-elsen.nl). Ik vind het fijn als je mij daarover informeert.