Crowdocracy

bewegingEr wordt druk verhuisd om mij heen. En dan gaan er altijd wel dingen mis en wordt er gemopperd op de bureaucratie. “Het spijt me, ik kan er niets aan doen, maar zo zijn de afspraken, regels, protocollen”. Hét standaardzinnetje als een telefoonverhuizing niet goed loopt, een keuken niet op tijd geleverd wordt, de internetaansluiting niet blijkt te werken.

Veel in Nederland loopt stroperig, beweegt traag. Dit soort hiërarchie en bureaucratie vernedert en kleineert en reduceert ons tot een klein kind dat papa/mama maar heeft te gehoorzamen.

Welk handelingsvermogen heb ik zelf nog? Wat kan ik vanuit mijn expertise en ervaring nog bijdragen? Met deze vragen liep ik al een tijdje rond toen ik Crowdocracy ontdekte. 

Wie beslist er over mijn toekomst? Hoe wil ik geregeerd worden? Wie heeft de echte macht in handen? Dit zijn de vragen die mij sterk bezig houden.

Ons democratisch bestel is in een stadium beland waarin veel mensen zich niet langer betrokken voelen. Het systeem ontbeert legitimiteit en dat benauwt bestuurders, want het slaat de bodem onder hun beleid weg.

Vooruitgangsgeloof als drijvende kracht en bron van optimisme maakte plaats voor gevoelens van wanorde, onzekerheid en achteruitgang. De daarmee gepaard gaande machteloosheid kan explosief worden als je het gevoel hebt dat je aan de achteruitgang niets kunt doen.

Dat maakt dat de roep om een sterke leider toeneemt. Ik schreef erover in mijn artikel van vorige maand. De gefrustreerde, boze, bange burger verlangt naar dé oplossing. Angst is altijd de grootste bondgenoot van een machthebber.

Maar we kunnen niet terug naar zoals het was, ook al willen bepaalde politici ons dit voorhouden. Dat is de politiek van illusies. Revolutie in de ware betekenis van het woord; een beweging naar achteren, terugkeer. Wat nodig is, is evolutie.

Politici hebben de antwoorden niet. Wie dan wel? WIJZELF. Nederland staat in een lange traditie van consensusvorming en dat heeft ons zeer bedreven gemaakt in het dempen van conflicten en het bedenken van pragmatische oplossingen. Dit heeft ons ver gebracht, maar blijkt onvoldoende om de problemen waar we nu voor staan het hoofd te bieden. Er is geen casus die dit zo duidelijk laat zien als de Zwarte Piet casus.

We hebben wat te kiezen. Het begint met engagement. Zelf problemen willen oplossen die zich in de dagelijkse praktijk voordoen. We hebben allemaal het vermogen om invloed uit te oefenen. Ieders stem is van waarde! Een krachtige samenleving vraagt om mensen die op eigen benen kunnen en willen staan in verbinding met elkaar en met hun omgeving.

Sturen, dwingen, controleren door ‘boven’ afgewisseld met rebellie, remmen en duiken door ‘onder’ zorgt voor stagnatie en wantrouwen. Immers sturen door ‘boven’ ontneemt ‘onder’ de autonomie wat haast automatische leidt tot weerstand.

Crowdocracy maakt gebruik van de wijsheid van de ‘crowd’, de wijsheid van alle betrokkenen, met behulp van de nieuwste technologie. Door alles op een rijtjeeen structuur te bieden die de mogelijkheid geeft elkaar te horen, waar verschillende overtuigingen en perspectieven een plek krijgen om zo tot weloverwogen beslissingen te komen. Niet alleen ont-wikkelen zich dan betere oplossingen dan wat bedacht is door ‘boven’, maar misschien nog belangrijker: de betrokkenheid en het vertrouwen nemen toe.

Inspraak door grote groepen mensen is steeds effectiever te organiseren met behulp van de nieuwste technologie. Met als prachtig voorbeeld Wikipedia, de online encyclopedie. Iedereen kan direct online inhoud publiceren, met inachtneming van een aantal basisregels.

Nieuwsgierig geworden naar Crowdocracy? Ik hou je graag op de hoogte want ik ga er de komende maanden concreet mee aan de slag. Je kunt ook het boek bestellen: Crowdocracy, the end of politics geschreven door Alan Watkins & Iman Stratenus.

 

Fijn als je dit artikel doorstuurt naar andere geïnteresseerden.

Copyright © 2016 Marlou-Elsen Je mag mijn artikelen of delen van mijn artikelen gebruiken, mits je de volgende status als bronvermelding opneemt (Copyright © 2016 Marlou-Elsen, www.marlou-elsen.nl). Ik vind het fijn als je mij daarover informeert.

Schrijf je in voor mijn e-boek Van Keuzestress naar Keuzekunst. Dan ontvang je iedere derde dinsdag van de maand een waardevol artikel in je mailbox.