Ambities realiseren

Monique belt voor een voortgangsgesprek. Zij volgt bij mij een Persoonlijk Richtinggevend Traject. Ze werktMonique als leidinggevende in een gemeente en is onder andere verantwoordelijk voor het aspect energiebesparing. Zij schreef een ambitieuze energievisie inclusief een pragmatische aanpak om collega-managers en medewerkers te betrekken bij de uitvoering. Het Management Team steunt haar en ook de politiek geeft groen licht om energiereductie te realiseren. Maar de meest direct betrokkenen zijn nog niet zo ver. Sommige kernspelers liggen zelfs dwars.

“Welke aanpak kies ik om beweging te creëren?” luidt de vraag van Monique.
“Ik voel me onzeker, omdat ik de situatie complex en verwarrend vind. Ik heb je even nodig om met me mee te denken ”.

Ieder van ons kan beweging in gang zetten!
Een juiste aanpak kiezen is een kunst, zeker bij een complexe vraagstelling.
Welke onderliggende opvattingen en overtuigingen sturen de blik van Monique? In welke mate is zij zich hiervan bewust? En hoe open is zij over haar waarden en normen in deze specifieke context richting haar collega-managers en medewerkers?

De juiste aanpak kiezen vraagt om reflectietijd, rust, ruimte en aandacht.
Om je intuïtie én je rationaliteit optimaal te kunnen benutten.
Intuïtie is gestolde kennis en ervaring. Rationaliteit geeft de broodnodige stevigheid.

Het maken van een bewuste keuze heeft impact.
Eén handeling kan een keten van verandering in gang zetten. Voortdurend maak je keuzes die nodig zijn (of lijken) om je organisatie, je team, jezelf in ontwikkeling te brengen of te houden.
Sommige keuzes zijn simpel, anderen meer complex. De keuzes die jij maakt, bepalen voor een groot deel de manier waarop je organisatie, je team, jij beweegt.

Maak je een positieve of een negatieve keuze?
Ga je uit van overvloed of van schaarste? Kies je voor invloed of voel je je machteloos? Zie je welke ontwikkeling noodzakelijk is in de organisatie? Hoe creëer je rust en ontspanning voor jezelf – essentieel om helder te kunnen denken?

Het begint met het formuleren van jouw ambitie en bestemming. Ambities realiseren
Ontwikkelingen starten vanuit een ambitie. Dat begint vaak met een gevoel dat het anders kan zonder dat de denkrichting al helder is. In gesprek met anderen, sudderend, er nachtjes over slapend, je gevoel serieus nemend, krijgt je denkrichting langzaam aan vorm en wint aan helderheid en overtuigingskracht. De contouren van een bestemming worden zichtbaar. En pas dan is het mogelijk om doelen te concretiseren en te bepalen wat je te doen staat.

Als je te vroeg in actie komt, loop je het risico de aanleiding en noodzaak van je activiteit uit het oog te verliezen. Je actie komt dan los te staan van de bestemming.

Terug naar het voorbeeld.
Ambitie: Wij zijn de zuinigste gemeente in onze regio.
Bestemming: Dat willen we realiseren door energiebesparing vorm en inhoud te geven met alle betrokkenen.
Doel: Leren samenwerken.

Om te kunnen bepalen wat Monique te doen heeft, draait het om de vraag of zij de ambitie en bestemming stevig kan vastpakken. Monique is en blijft als verantwoordelijk leidinggevende eigenaar van de gewenste ontwikkelingen. Het is dan ook belangrijk dat zij zelf de regie houdt met een brede blik. Dan heeft zij de kracht om geïnspireerd te communiceren en haar omgeving te motiveren om betrokken te raken en samen te werken aan energiebesparing. Immers de bestemming is met alle betrokkenen vorm en inhoud geven aan energiebesparing.

“Onderzoek” zei ik tegen Monique. beweging
Mogelijkheden verdwijnen uit je zicht door een te persoonlijk gekleurde blik, door niet gecheckte aannames, door een gebrek aan echte nieuwsgierigheid, oppervlakkige haast.
Door open en aandachtig te kijken en in gesprek te gaan met de betrokken spelers leer je ze begrijpen. Je onderzoekt hun drijfveren met gevoel. Door echte aandacht te schenken, ontdek je met elkaar waar ruimte en mogelijkheden zijn om vorm en inhoud te geven aan energiebesparing.

Echt kijken is nieuw kunnen kijken.
Met wijsheid en compassie fris betekenis kunnen geven. Waardoor vanzelfsprekendheden weer kleur krijgen en gaan bewegen.

Bronnen:
Drie, Vormgeven aan organisatieontwikkeling, Manon Ruijters en Ingelien Veldkamp.
James Wood in de Gidslezing, nummer 8 2014.
Tekeningen zijn gemaakt door Gerda Dekker, DC Paardencoaching.

Wil jij ook beweging creëren en kan je wel wat hulp gebruiken?
Mijn dienstverlening is zo vormgegeven dat zowel een individuele als een groepsaanpak tot de mogelijkheden behoren.

Fijn als je dit artikel doorstuurt naar andere geïnteresseerden.

Copyright © 2014 Marlou-Elsen Je mag mijn artikelen of delen van mijn artikelen gebruiken, mits je de volgende status als bronvermelding opneemt (Copyright © 2014 Marlou-Elsen, www.marlou-elsen.nl). Ik vind het fijn als je mij daarover informeert.

Schrijf je in voor mijn e-boek Van Keuzestress naar Keuzekunst. Dan ontvang je iedere derde dinsdag van de maand een waardevol artikel in je mailbox.