Hoe zorg je voor je een Gelukkig Nieuwjaar?

Gelukkig Nieuwjaar wens je elkaar toe aan het begin van een nieuw jaar. Maar hoe zorg je voor een gelukkig nieuw jaar? Patrick van Hees, ‘geluksprofessor’, geeft drie richtlijnen:

 1. Doe wat bij je past;
 2. Zorg voor Oplaadpunten en
 3. Maak verbinding met Mensen.

Doen wat bij je past, oplaadpunten en verbinding met mensen. Het geluk dat hierdoor kan ontstaan, gun ik iedereen. Daar draag ik ook in 2017 weer graag mijn steentje aan bij – door als sociaal architect maatschappelijke organisaties te begeleiden naar toekomstbestendigheid.

Hoe ik als sociaal architect bijdraag aan een Gelukkig Nieuwjaar? 

Als sociaal architect ontwerp ik sociale ruimtes waar je je werk kunt doen en je thuis voelt. Ruimtes waar niet alleen het resultaat, maar ook het welzijn van mensen die er werken centraal staat. Daarin

 • moedig ik idealisme aan
 • maak ik initiatief mogelijk
 • creëer ik ruimte voor diepgang.

In de eerste week van dit nieuwe jaar begeleidde ik een Management Team (MT) van een maatschappelijke organisatie. De organisatie bestaat uit een samenvoeging van twee, voorheen aparte, organisaties. Het eerste onderwerp op de agenda was ‘vieren wat is bereikt’.

Het MT voerde het afgelopen jaar veel gesprekken met mensen uit de, toen nog, beide organisaties. Immers bij dergelijke samenvoegingen spelen er al snel thema’s als angst dat de vertrouwde manier van werken verdwijnt, onzekerheid over de toekomst en soms zelfs wantrouwen.

Dit MT had begrepen dat het voor een goed samengaan van verschillende culturen van belang is de tijd te nemen: niet te hard te gaan en ook niet te langzaam. Dilemma’s werden daarbij niet uit de weg gegaan.

Moeilijke mensen bestaan niet. Moeilijke interacties wel. Ingesleten gewoontes zijn lastig te veranderen. Bovendien hebben mensen de neiging selectief waar te nemen.

De kunst is om zorgvuldig de verschillende waarheden en visies op een situatie te onderzoeken, net zo lang tot er een gedeeld verhaal ontstaat – of niet. Daarbij gaat het betrekkingsniveau – de relaties – altijd voor de inhoud.

Ieder mens heeft zijn/haar individuele verhaal en individuele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het eigen leven. Door partner te zijn in de communicatie draagt ieder bij aan de kwaliteit van de interactie: een tweezijdige communicatie tussen mensen die elkaar over een weer respecteren.

Voor de meeste leiders is het zeker niet makkelijk om zichzelf ter discussie te stellen. Binnen dit MT is voldoende vertrouwen om in gesprek te zijn over persoonlijke thema’s. De MT leden hadden de moed onderstaande vragen bespreekbaar te maken. En er was ruimte om te schuren.

 • Waar willen we als MT aan bijdragen?
 • Voor welke opgaven staan we?
 • Wat zijn ieders drijfveren en competenties?
 • Welke dynamieken spelen er tussen ons?
 • Wat draagt bij aan ons professionele welzijn?
 • Wat zijn ieders angsten?; wat vind je spannend?
 • Welke opgaven heeft ieder persoonlijk te doen?

Leiderschap is een teamspel, met empathie en samenwerking als belangrijke kenmerken. Het gaat over elkaar uitnodigen om mee te denken, je verwonderen, zaken verkennen, experimenteren. En zeker ook over ruimte maken voor verschil én kunnen begrenzen.

In veel organisaties bestaat spanning tussen het egalitaire ideaal en de reëel bestaande ongelijkheid. Het is belangrijk om als leider aan het verlangen naar eenheid weerstand te kunnen bieden. Het vereist het vermogen om om te gaan met onbegrip, innerlijke spanning, eenzaamheid ook.

Harmonie kan alleen tijdelijk zijn. Tegenstellingen, paradoxen, al die verschillende kleuren die een eigen plek willen krijgen – het hoort er allemaal bij. Ze werken op elkaar in en beïnvloeden elkaar. Het is dan ook nodig om met ongelijkheid te kunnen leven. Daar moet ruimte voor zijn. En het is die ruimte die om grenzen vraagt. Want ook door geen grenzen te stellen, laat je elkaar in de steek.

Dit MT gaat lastige interacties niet uit de weg. Neemt elkaar serieus in plaats van elkaar te veroordelen en verwijten te maken. Daardoor bevorderen ze gezonde krachten en kunnen ze elkaar met recht een Gelukkig Nieuwjaar toewensen.

Fijn als je dit artikel doorstuurt naar andere geïnteresseerden.

Copyright © 2017 Marlou-Elsen Je mag mijn artikelen of delen van mijn artikelen gebruiken, mits je de volgende status als bronvermelding opneemt (Copyright © 2017 Marlou-Elsen, www.marlou-elsen.nl). Ik vind het fijn als je mij daarover informeert.

Schrijf je in voor mijn e-boek Van Keuzestress naar Keuzekunst. Dan ontvang je iedere derde dinsdag van de maand een waardevol artikel in je mailbox.